Νέα θεραπεία για την ψωρίαση και τις σπονδυλοαρθρίτιδες

Η σεκουκινουμάμπη είναι η νέα συστηματική θεραπεία για ενήλικες ασθενείς με μέτρια –σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας που προσφέρει υψηλά ποσοστά επίτευξης καθαρού δέρματος, με την ανταπόκριση αυτή να διαρκεί για τουλάχιστον τρία χρόνια στην πλειοψηφία των ασθενών.

H Ψωρίαση

H ψωρίαση είναι μία χρόνια συστηματική νόσος αυτοάνοσης αιτιολογίας που σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συννοσηροτήτων, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής και χρήζει συστηματικής θεραπείας σε ασθενείς με μέτρια-σοβαρή νόσο.

Η νόσος επηρεάζει περίπου 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από παχιές και εκτεταμένες δερματικές βλάβες (πλάκες) που συνήθως προκαλούν αποφολίδωση, κνησμό και πόνο. Η συμπτωματολογία αυτή συσχετίζεται με σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής, τόσο από σωματική όσο και από ψυχολογική άποψη και δεν είναι απλά ένα πρόβλημα εξωτερικής εμφάνισης. Τα άτομα με ψωρίαση είναι πιθανότερο να εμφανίζουν συννοσηρότητες, όπως ψωριασική αρθρίτιδα, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2 και κατάθλιψη. Σήμερα, υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για νέες θεραπείες για την μέτρια-σοβαρή ψωρίαση, καθώς περίπου το 50% των ασθενών δεν είναι ικανοποιημένοι με τις υπάρχουσες θεραπείες.
Πρόσφατα δεδομένα της σεκουκινουμάμπης κατέδειξαν υπεροχή έναντι της ουστεκινουμάμπης σύμφωνα με το PASI 90 (Δείκτης αξιολόγησης της Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI)), που αντιστοιχεί σε σχεδόν καθαρό ως καθαρό δέρμα, κατά την Εβδομάδα 16 (79,0% έναντι 57,6%, P<0.0001). Το PASI 90 θεωρείται σημαντικός δείκτης επιτυχίας της θεραπείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και βέλτιστος θεραπευτικός στόχος για τους ασθενείς. Επιπροσθέτως, το πλήρως καθαρό δέρμα (PASI 100) κατά την Εβδομάδα 16 επιτεύχθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τη σεκουκινουμάμπη σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν ουστεκινουμάμπη (44,3% έναντι 28,4%, P<0.0001). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των εγκριτικών μελετών της σεκουκινουμάμπης στην μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας και το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου.

spondyloathritida-2

Οι σπονδυλοαρθρίτιδες

Οι σπονδυλοαρθρίτιδες και συγκεκριμένα η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) και η Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι δύο χρόνιες και επώδυνες φλεγμονώδεις νόσοι που προσβάλλουν τις αρθρώσεις ή/και την σπονδυλική στήλη και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή αναπηρία.

Οι σπονδυλοαρθρίτιδες, και συγκεκριμένα η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) και Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) αποτελούν δύο χρόνιες και επώδυνες φλεγμονώδεις νόσους που προσβάλλουν τις αρθρώσεις ή/και την σπονδυλική στήλη και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή αναπηρία. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι πάνω από 50.000 άνθρωποι πάσχουν σήμερα από φλεγμονώδεις σπονδυλαρθρίτιδες, όπως η ΑΣ και η ΨΑ, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι νεώτεροι των 40 ετών. Το θεραπευτικό κενό για τα νοσήματα αυτά είναι σαφές καθώς, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ως και 45% των ασθενών με ΨΑ και έως και 40% των ασθενών με ΑΣ δηλώνουν μη ικανοποιημένοι με τη θεραπεία τους, δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν ή δεν την βρίσκουν καλά ανεκτή.

 
Πρόσφατες μελέτες της σεκουκινουμάμπης έδειξαν ότι εμφανίζει γρήγορα και παρατεταμένα κλινικά οφέλη στην ΑΣ και την ΨΑ. Στο 80% των ασθενών με ΑΣ η σεκουκινουμάμπη έδειξε δυνατότητα αναστολής της δομικής βλάβης της σπονδυλικής στήλης σε διάστημα δύο ετών, ενώ στους ασθενείς με ΨΑ έδειξε αναστολή της περαιτέρω εξέλιξης της βλάβης των αρθρώσεων σε ποσοστό άνω του 84% των περιπτώσεων, με παράλληλη διατήρηση της βελτίωσης των αρθρικών και δερματικών εκδηλώσεων, της σωματικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής. Συγκεκριμένα, στην μελέτη FUTURE 1 για την ΨΑ, 73,4% των ασθενών παρουσίασαν ανταπόκριση ACR20 στα δύο έτη, με βελτίωση κατά 1,78 μονάδες στη βαθμολογία DAS28CRP και μεταβολή κατά 5.94 μονάδες στο ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής SF-36PCS8. Αντίστοιχα, στην μελέτη MEASURE 1 για την ΑΣ, 79,3% των ασθενών παρουσίασαν ανταπόκριση ASAS20 στα δύο έτη, με μεταβολή κατά -3,41 (±2,12) μονάδες στο δείκτη ενεργότητας νόσου BASDAI και μεταβολή κατά 8,06 (±8,08) μονάδες στο ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής SF-36PCS7.

 
Σύμφωνα με την ένδειξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η σεκουκινουμάμπη, σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς όταν η ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με τροποποιητικό της νόσου αντιρευματικό φάρμακο (DMARD) δεν ήταν επαρκής και για τη θεραπεία της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στη συμβατική θεραπεία.

Περισσότεροι από 9.600 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε κλινικές μελέτες για πολλαπλές ενδείξεις και πάνω από 12.500 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα & αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα υπό θεραπεία με σεκουκινουμάμπη είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση.

300
Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου, ο κ. Δημήτριος Ρηγόπουλος, Καθηγητής Δερματολογίας-Aφροδισιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων νόσων του Νοσοκομείου «Αττικόν» και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, δήλωσε: «Οι προσδοκίες των ασθενών με ψωρίαση έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το καθαρό δέρμα αποτελεί πλέον τον νέο θεραπευτικό στόχο. Λόγω των συννοσηροτήτων και της συστηματικής φλεγμονής στους ασθενείς με ψωρίαση, υπάρχει ανάγκη για νέες θεραπείες με χρήση από νωρίς που επιτυγχάνουν και διατηρούν μακροπρόθεσμα καθαρό δέρμα σε περισσότερους ασθενείς».
Όπως ανέφερε ο κ. Δημήτριος Ιωαννίδης, Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης–Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο…

Διαβάστε τη συνέχεια στο infowoman.gr