«Ο γιος μου είναι 2 ετών και λέει μόνο μπαμπά…»

«Ο γιος μου είναι 2 ετών και λέει μόνο μπαμπά. Κατανοεί τα πάντα, εκτελεί 2 και 3 εντολές μαζί, συνεννοούμαστε, μα λέει τα δικά του. Να πάω σε λογοθεραπευτή, σε αναπτυξιολόγο ή να περιμένω λίγο;».

Απαντά η Μαρία Κυριάκου – Σολομωνίδου, Λογοπαθολόγος

Οι απαντήσεις και εισηγήσεις μας βασίζονται πάντα στα δεδομένα που εσείς μας δίνετε. Το γεγονός ότι το παιδί σας ακολουθεί οδηγίες και έχει καλή κατανόηση του λόγου αποκλείει σε μεγάλο βαθμό θέματα ακοής. Αναμένουμε όμως από παιδιά των δύο ετών, να έχουν ένα εκφραστικό λεξιλόγιο -γύρω στις 200 λέξεις- και παράλληλα να μπορούν να συνδυάσουν τις λέξεις αυτές σε μικρές προτασούλες. Ένα παιδάκι που αδυνατεί να κάνει τα πιο πάνω, είναι πιθανό να έχει απλά μία καθυστέρηση στην αρχική εξέλιξη του Λόγου, η οποία θα βελτιωθεί από μόνη της, ή να εντάσσεται στα παιδιά που έχουν μία βαθύτερη γλωσσική διαταραχή. Μία επίσκεψη σε ένα Λογοπαθολόγο σε αυτό το στάδιο, θα ήταν χρήσιμη, με στόχο να σας κατευθύνει στο πώς να κάνετε εσείς το περιβάλλον του παιδιού πλούσιο λεκτικά, με τέτοιο τρόπο ώστε να «πιέσετε» έμμεσα την ανάπτυξη του Λόγου. Κάνοντας αυτά για ένα τρίμηνο στο σπίτι και βλέποντας την πρόοδο που θα κάνει το παιδί, θα είναι ενδεικτικό για τα περαιτέρω βήματα.