Ο παιδίατρος προειδοποιεί: “Τα παιδιά νοσούν ασυμπτωματικά – Τι να προσέξουν όλοι οι γονείς”

Η λοίμωξη COVID-19 προσβάλλει συχνότερα ενήλικες σε σχέση με παιδιά, τα παιδιά μπορούν να προσβληθούν και να διαδώσουν τον ιό SARS-CoV-2, ακόμα και αν δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Αν και τα περισσότερα παιδιά θα εμφανίσουν μόνο ήπια συμπτώματα ή θα είναι πλήρως ασυμπτωματικά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν νοσοκομειακή φροντίδα, αναπνευστική υποστήριξη και εξαιρετικά σπάνια μπορεί να καταλήξουν εκ της νόσου.

Μήπως έχουμε υποεκτιμήσει την σημασία της λοίμωξης Covid 19 στα παιδιά;

Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας με μια ανάρτηση του συνοψίζει τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα παιδιά στην εξέλιξη της πανδημίας και όπως τονίζει οι παρατηρήσεις του “έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενα συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο των παιδιών στην πανδημία” και προτείνει την ανάγκη επανεκτίμησης της κατάστασης για την καλύτερη διαχείριση της πορείας του ιού.

Είναι πιθανό ότι τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα σε μόλυνση από SARS-CoV-2 και πιθανότατα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μετάδοση στην κοινότητα.
Απαιτούνται βελτιώσεις στο σχεδιασμό των μελετών, στη συλλογή δεδομένων και στην ερμηνεία δεδομένων έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την επιδημιολογία του COVID-19 στα παιδιά. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα στις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε για την λειτουργία της κοινότητας, την λήψη μέτρων και το άνοιγμα των σχολείων.

Τα επίμονα συμπτώματα που χρήζουν προσοχής

Επίσης η διατήρηση επίμονων συμπτωμάτων και για την ηλικιακή ομάδα των παιδιών (ακόμα και ασυμπτωματικών), εβδομάδες μετά την λοίμωξη από covid-19, φαίνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, αφού αναφέρονται σε ποσοστό 13% επιμένοντα συμπτώματα, όπως η κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, κλπ.

Μικρότερη προσβολή των παιδιών από τον ιό σε σχέση με τους ενήλικες έχει παρατηρηθεί σε οικογενειακό περιβάλλον, αλλά υπάρχουν στοιχεία ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μικρότερου αριθμού ελέγχου με τεστ στα παιδιά και μειωμένης έκθεσης στον ιό, παρά να οφείλεται σε μειωμένη βιολογική ευαισθησία των παιδιών.
Επί πλέον τα παιδιά μπορεί να διασπείρουν τον ιό για μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι οι ενήλικες και η απάντηση των αντισωμάτων τους μπορεί να είναι λιγότερο ευρεία, με αποτέλεσμα να γίνεται προβληματικός ο έλεγχος με τα διάφορα τεστ.

Γενικά σε αντίθεση με τους ενήλικες, η λοίμωξη από τον ιό στα παιδιά καταλήγει σε ήπια νόσο, με εξαιρετικά χαμηλή θνητότητα

Η αναλογία θνησιμότητας σε παιδιά και εφήβους εκτιμάται ότι είναι 0,002%, σε σύγκριση με 0,1% για ενήλικες μέσης ηλικίας και ≥1% για ενήλικες ηλικίας ≥65 ετών.
Ωστόσο η παρουσία επίμονων συμπτωμάτων μετά την οξεία φάση της λοίμωξης υποτιμάται στον παιδικό πληθυσμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την παρέλευση 5 εβδομάδων από την αρχική λοίμωξη, τα επίμονα συμπτώματα μπορεί να είναι παρόντα σε ποσοστό 12,9%. Με ποσοστό αξιοπιστίας περίπου 95% τα επίμονα αυτά συμπτώματα υπάρχουν σε ποσοστό 10,4% – 16% σε παιδιά ηλικίας 2 – 11 ετών.

Τα πιο συνηθισμένα επίμονα συμπτώματα στις 5 εβδομάδες, ήταν η κόπωση (12,7%), ο βήχας (12,4%), ο πονοκέφαλος (11,1%), η απώλεια γεύσης και / ή οσμή (10,4%) και η μυαλγία (8,8%). Οι γυναίκες είχαν ελαφρώς υψηλότερο επιπολασμό 5 εβδομάδων από τους άνδρες, στο 23,6% και στο 20,7%, αντίστοιχα, ενώ ο επιπολασμός ήταν μεγαλύτερος μεταξύ των ατόμων ηλικίας 35-49 ετών (26,8%), ακολουθούμενος από 50-69 ετών (26,1%) και 25-34 ετών (24,9%).

Τα παιδιά επίσης μπορεί να επηρεαστούν από ένα σπάνιο και σοβαρό σύνδρομο φλεγμονής πολλαπλών συστημάτων, αρκετές εβδομάδες αργότερα από την λοίμωξη.

Παρόλα αυτά η ασυμπτωματική λοίμωξη είναι πολύ συχνή στα παιδιά. Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διπλάσια πιθανότητα από τους ενήλικες να είναι ασυμπτωματικά και η παρουσία ασυμπτωματικής λοίμωξης μπορεί να είναι τόσο υψηλή όσο μέχρι και 50%.

Ορολογικές μελέτες αντισωμάτων σε παιδιά έδειξαν αυξημένα ποσοστά οροθετικότητας σε εφήβους (25%). Πρόσφατος τυχαίος έλεγχος στην Αγγλία δείχνει τα παιδιά και τους νεαρούς έφηβους να έχουν μολυνθεί από τον ιό σε μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλο ηλικιακό γκρουπ, κάνοντας έτσι διπλάσιο τον κίνδυνο να κολλήσουν τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

Το post του παιδιάτρου