Ο Πρύτανης του Παν/μίου Αθηνών, κ. Δημόπουλος μιλάει στο Infokids.gr για τα 180 χρόνια λειτουργίας του

Στα 180 χρόνια λειτουργίας του, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει προσφέρει στη χώρα ένα κέντρο πνευματικής παραγωγής, παρακινώντας τη λειτουργία κύκλων διανοουμένων μέσα και έξω από τους χώρους του. Στις μέρες μας εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του συχνά συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές, διεκπεραιώνει εκπαιδευτικά και άλλα ερευνητικά έργα, οργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια για ποικίλες κοινωνικές ομάδες, πολλές φορές παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.

Με αφορμή τις επετειακές επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 180 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας από την ίδρυση του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος μιλάει αποκλειστικά στο Infokids.gr:

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπληρώνει τη χρονιά που διανύουμε 180 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς. Σήμερα, το Πανεπιστήμιό μας στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών, και ταυτοχρόνως έχει προσανατολιστεί στην προαγωγή της επιστήμης μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων με 210 εργαστήρια, 76 Πανεπιστημιακές κλινικές, 2 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και 5 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα.

Στόχος μας, σήμερα, είναι το ΕΚΠΑ να προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και να προάγει την αριστεία στην έρευνα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιό μας οφείλει να επιδεικνύει εξωστρέφεια και να διευρύνει τη διεθνή του απήχηση. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο μπορεί, και πρέπει ιδιαιτέρως σήμερα, να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για τους συμπολίτες μας».

Καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ

Δείτε αναλυτικά εδώ το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων του Ιδρύματος