Αρχική InfoMommy Νέα Ο Συνήγορος του Πολίτη προειδοποιεί: Tα δικαιώματα του παιδιού εξακολουθούν να παραβιάζονται στην Ελλάδα

Ο Συνήγορος του Πολίτη προειδοποιεί: Tα δικαιώματα του παιδιού εξακολουθούν να παραβιάζονται στην Ελλάδα

001,-children-rights-book,-Ombudsman-Serbia,-2008Στις 20 Νοεµβρίου συµπληρώνονται 25 χρόνια από την υιοθέτηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Με αυτή την αφορµή ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι κατά το σχεδιασµό της εθνικής πολιτικής είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων όλων των παιδιών, ιδίως όσων πλήττονται από την παρούσα οικονοµική κρίση. Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης, µέσα από διυπουργική δέσµευση και συνεργασία, µε µετρήσιµους στόχους, χρονοδιάγραµµα και µηχανισµό παρακολούθησης.

Πριν από 11 χρόνια η ανεξάρτητη αρχή ανέλαβε και την αποστολή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού, δηλαδή την αποστολή του Συνηγόρου του Παιδιού, που περιλαµβάνει και την παρακολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης στη χώρα µας.

Έκτοτε έχει εξετάσει περί τις 5.400 συναφείς αναφορές, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς, έχει υλοποιήσει δράσεις συµµετοχής και ακρόασης των απόψεων των παιδιών και έχει επισκεφτεί πολλές εκατοντάδες σχολεία, ιδρύµατα και φορείς που ασχολούνται µε τα παιδιά. Μέσα από τη δράση του ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι τα δικαιώµατα του παιδιού εξακολουθούν να παραβιάζονται σε µεγάλο βαθµό στη χώρα µας και ότι η οικονοµική κρίση έχει σοβαρές συνέπειες σε βάρος της ευηµερίας των παιδιών και της πρόσβασής τους σε αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες.

img005

Με την ευκαιρία της επετείου της Σύµβασης, δίνεται στη δηµοσιότητα πρόσφατη ∆ηµόσια Θέση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού µε τίτλο «Παιδιά και Λιτότητα» στην οποία µεταξύ άλλων, το ∆ίκτυο συστήνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ετοιµάσουν και να υιοθετήσουν ένα Εθνικό Ολοκληρωµένο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, και να συµπεριλαµβάνουν στις αποφάσεις που αφορούν τις δηµόσιες δαπάνες προτεραιότητες σχετικές µε τις ανάγκες, τα δικαιώµατα και το υπέρτερο συµφέρον των παιδιών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε στόχο την καλύτερη εφαρµογή της Σύµβασης, έχει απευθύνει στα συναρµόδια υπουργεία πρόταση για την συγκρότηση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, επί του οποίου έχει γίνει αρχική προεργασία, µε συντονιστική πρωτοβουλία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η Αρχή θεωρεί απαραίτητη για την ουσιαστική εφαρµογή ενός τέτοιου Σχεδίου την ύπαρξη ειδικής νοµοθετικής πρόβλεψης, µε την οποία θα προσδιορίζεται οαρµόδιος φορέας και η διαδικασία για την εκπόνηση, τον διυπουργικό συντονισµό και την παρακολούθηση της υλοποίησής του. Επίσης είναι απαραίτητο να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την διασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα, στη στέγη, την διατροφή, την ένδυση, την υγεία, την εκπαίδευση, την πρόνοια, τον πολιτισµό και γενικότερα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.

Ο Συνήγορος επισηµαίνει τέλος ότι σύµφωνα και µε την Ευρωπαϊκή Σύσταση «Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της µειονεξίας» (2013), οι χώρες µέλη της Ε.Ε. έχουν κληθεί να αναπτύξουν στρατηγικές για την διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε επαρκείς πόρους και ποιοτικές υπηρεσίες και για την προώθηση του δικαιώµατος συµµετοχής τους σε δραστηριότητες και σε αποφάσεις που τα αφορούν. Για την προώθηση της εφαρµογής της Σύστασης στην χώρα µας, ο Συνήγορος συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δίκτυο Eurochild, δηµόσιους φορείς και µη κυβερνητικές οργανώσεις.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
Μύλων 75 104 41 Αθήνα
210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.gr

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.gr

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.