Οι μαθητές σκιτσάρουν για την Ευρώπη

call_4317_6079Η Educartoon, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική  Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και η  επιστημονική ένωση «Νέα Παιδεία» προκηρύσσουν Πανελλήνιο Μαθητικό  Διαγωνισμό Γελοιογραφίας-Κόμικς με θέμα «Οι νέοι σκιτσάρουν για την  Ευρώπη».

Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές του Γυμνασίου, του  Γενικού και Εσπερινού  Λυκείου, καθώς και του Λυκείου  Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών  (2013)  και με αφορμή την εικοστή επέτειο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (εμφανίστηκε  για πρώτη φορά στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που τέθηκε σε ισχύ το 1993), είναι  σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία στους εφήβους μαθητές να καταθέσουν τη σκέψη και  τον προβληματισμό τους για τον ρόλο και τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ αλλά και της  ίδιας της ΕΕ στη διεθνή κοινότητα σήμερα.

hokousaiΕπιμέρους θεματικές:

ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ (αξιοπρέπεια,  ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, τα δικαιώματα των πολιτών, δικαιοσύνη) και η  οικουμενικότητά τους μέσα στην πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία

οι υποχρεώσεις του ευρωπαίου πολίτη τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που παρέχει η Ε.Ε.  στους νέους των χωρών μελών της

η επιρροή της ΕΕ στην καθημερινότητα του Έλληνα  πολίτη τα οφέλη και οι ζημίες για την Ελλάδα από την ένταξή  της στην Ε.Ε.

τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη  (ανεργία, φτώχεια, αειφορία, μετανάστευση, υγεία)

η διαφορετικότητα των πολιτισμών και η κοινότητα των γλωσσών και των  πολιτισμών

η ελληνική ταυτότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς  και σε αυτό της ευρωπαϊκής καθημερινότητας

η ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη η ΕΕ και η προστασία του περιβάλλοντος η Ευρώπη και ο κόσμος

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Γενικού  και Εσπερινού Λυκείου, καθώς και Λυκείου Τεχνικής Εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ένα μεμονωμένο  τμήμα ενός σχολείου, μια τάξη ενός σχολείου, μια ομάδα μαθητών από περισσότερα  τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου ή ένας μόνο μαθητής -τρια. Για κάθε συμμετοχή πρέπει να συμπληρωθεί  το έντυπο της αίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει  αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής  ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

668fe285e7b87ea59a0ba9aff307fa0b_XLΟ διαγωνισμός ξεκινάει στις 20  Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει στις 30  Νοεμβρίου 2013. Έως την καταληκτική του ημερομηνία θα πρέπει να  έχουν υποβληθεί τα μαθητικά έργα στον φορέα που συντονίζει το διαγωνισμό με  συστημένη επιστολή ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση EDUCARTOON,  Δωδεκανήσου 45, Τ.Θ 457, 17402 Άλιμος, Αττικής, με ημερομηνία σφραγίδας  ταχυδρομείου ή επίδοσης σε εταιρία courier το αργότερο 30 Νοεμβρίου  2013.

Θα δοθούν τρία βραβεία και  ­­­­7 έπαινοι σε κάθε βαθμίδα και κάθε κατηγορία. Στην α’ φάση του διαγωνισμού θα επιλεγούν περίπου 40  έργα, τα οποία θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν οι  σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και, φυσικά, οι μαθητές που  συμμετείχαν. Τα έργα που θα διακριθούν θα  δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της EDUCARTOON  www.educartoon.gr,  από όπου θα είναι δυνατόν να αναπαραχθούν, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με  άλλο τρόπο, για λόγους προβολής της έκθεσης.