Οι μαθητές τα πρωινά απασχολούνται με ζητήματα «Επιστήμης, Τέχνης και Μαθηματικών» στο Μουσείο Ηρακλειδών (από 28/9)

Το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 του Μουσείου Ηρακλειδών «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» για μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων ξεκίνησε από σήμερα(σχεδιασμός-επιστημονική επιμέλεια: Αποστόλης Παπανικολάου- Άρης Μαυρομμάτης, Ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών).

Το πρόγραμμα «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» (συνέχεια κι επέκταση του γνωστού από το 2005 προγράμματος «Τέχνη και Μαθηματικά») αποτελεί συμπλήρωμα της σχολικής διδασκόμενης ύλης στην κατεύθυνση της διδακτικής διαθεματικότητας, συνδέοντας τα μαθηματικά με την ιστορία της επιστήμης και της τέχνης, τη φιλοσοφία και τα κλασικά γράμματα.

11539086_1110970908919926_2674771657707097742_o

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πορεία αναζήτησης της διασύνδεσης επιστήμης, τέχνης και μαθημα­τικών, μέσα από δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλε­πίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα εκλαΐκευσης και κατανόη­σης της επιστημονικής σκέψης, καθώς κι επιλεγμένα έργα τέχνης από τα σημαντικότερα εικαστικά ρεύματα, έτσι όπως παρουσιάζονται στη μόνιμη Διαδραστική Έκθεση «Παίζω και καταλαβαίνω» στο Κεντρικό Κτίριο του Μουσείου Ηρακλειδών (Α΄ και Β΄ όροφος).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, έχει διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο κύκλους 9:00-11:00 και 11:00-13:00.

Για επισκέψεις σχολικών ομάδων πέραν αυτών των ημερών και ωρών, απαιτείται ιδιαίτερη συνεννόηση.

11988615_1153105361373147_6183714521389418265_n

Συνοπτική Περιγραφή
Μέρος Α΄: Περιήγηση-ελεύθερη αλληλεπίδραση με τα εκθέματα υπό τη διακριτική καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου καθηγητή με σκοπό τη δημιουργία γόνιμων προβληματισμών.

Μέρος Β΄: Παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένης για κάθε τάξη θεματικής ενότητας στις αίθουσες διαλόγου και αλληλεπίδρασης, με χρήση πολυμεσικού εξοπλισμού και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων.

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 με 11:00
Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00 με 13:00
Από 28 Σεπτεμβρίου 2015

Κρατήσεις για τη συμμετοχή των σχολικών ομάδων μπορούν να γίνουν με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικώς, καλώντας τον αριθμό 210 34 61 981, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 έως 17:00, ή Στέλνοντας τη Φόρμα Εγγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση edu@herakleidon-art.gr.

Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, το σχολείο θα λάβει επιβεβαιωτική απάντηση από το μουσείο.

Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι παρακάτω:

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι 20 μαθητές για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και 15 μαθητές για το Νηπιαγωγείο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά χρονική ζώνη 75-80 μαθητές για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και 60 μαθητές για το Νηπιαγωγείο.

Το κόστος συμμετοχής ανά μαθητή ανέρχεται σε 3,50 ευρώ.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Ηρακλειδών 16, 118 51, Θησείο
210 34 61 981