Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοσωματικη ανάπτυξη των εφήβων.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοσωματικη ανάπτυξη των εφήβων ειναι, η κληρονομικότητα, η γενική σωματική υγεία, το είδος της διατροφής, οι κλιματολογικές συνθήκες και η λειτουργία των ενδοκρινων αδένων. Για την κληρονομικότητα π.χ εχει διαπιστωθεί οτι ο ρυθμός της ανάπτυξης, πι τελικές σωματικές διαστάσεις, η τάση για παχυσαρκία, ο χρόνος έναρξης της ήβης ειναι γενετικά καθορισμένα. Γονείς που και οι δυο ειναι παχύσαρκοι έχουν σε ποσοστό 80% παιδια παχύσαρκα. Οταν ειναι μόνο ο ένας γονέας το ποσοστό μειώνεται στο 40%. Επίσης μητέρες με πρώιμη ηβη εχουν κόρες επίσης με πρώιμη ηβη. Για τη διατροφή εχει διαπιστωθεί π.χ οτι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο είδος της τροφής και του χρόνου έναρξης της ήβης ( οι πρωτεΐνες επισπεύδουν την ηβη ενώ οι υδρογονάνθρακες την καθυστερούν). Οι επιδράσεις των κλιματολογικών συνθηκών ειναι μάλλον έμμεσες και σχετίζονται με το είδος της διατροφής και τη μικροβιολογική κατάσταση του περιβάλλοντος. Έμμεσες επίσης ειναι οι επιδράσεις του μορφωτικού – οικονομικού επιπέδου της οικογένειας και σχετίζονται με την υγιεινή διαβίωση, το είδος της διατροφής, το είδος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μπορεί καθε οικογένεια να εξασφαλίσει στα μέλη της. Βασικό αίτιο που προκαλεί τις ραγδαίες και βαθιές αλλαγές της εφηβείας ειναι οι μεταβολές στη λειτουργία των ενδοκρινων αδένων. Οι ορμόνες διαδραματίζουν ρολο ρυθμιστικό στη λειτουργία και την ανάπτυξη των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού και εξασφαλίζουν τη βιολογική ομοιόσταση.