Οι πιο συχνές ερωτήσεις για τις σπουδές στο Εξωτερικό

Πολλά παιδιά ονειρεύονται σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, γι’ αυτό καλό είναι να γνωρίζουν τι ακριβώς θα χρειαστούν σε επίπεδο σπουδών.

Μας απαντά ο Χρήστος Εμμανουηλίδης, καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας.

1. Τι προγράμματα πρέπει να παρακολουθήσει ένας μαθητής που φοιτά στο Λύκειο προκειμένου να μη δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά να φύγει για σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού;

Στα ιδιωτικά σχολεία προσφέρεται το πρόγραμμα Ι.Β., το οποίο είναι διετές (Β’ και Γ’ Λυκείου). Τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά, ενώ υπάρχουν και μαθήματα ισοτιμίας προκειμένου να έχει ισχύ το απολυτήριο στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις της πρώτης χρονιάς είναι ενδοσχολικές και της δεύτερης διεθνείς και τελούν υπό την αιγίδα του Ι.Β.Ο., που έχει έδρα την Ελβετία. Ανάλογα με τη βαθμολογία, οι μαθητές εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού της επιλογής τους.

2. Αν φοιτώ σε κανονικού τύπου Λύκειο, τι μπορώ να κάνω για να φύγω για σπουδές στο εξωτερικό;

Μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι έχοντες υψηλή βαθμολογία γίνονται δεκτοί, αφού δώσουν εξετάσεις για τη γλώσσα σε πανεπιστήμια της επιλογής τους. Οι υπόλοιποι κάνουν σε αναγνωρισμένα κέντρα μια χρονιά προετοιμασίας (Foundation Year) και αφού δώσουν και αυτοί εξετάσεις στη γλώσσα, αλλά και στα μαθήματα προετοιμασίας, επιλέγουν πανεπιστήμιο.

3. Ποιες είναι οι εξετάσεις γλώσσας για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Οι κυριότερες είναι IELTS,TOEFL για προπτυχιακές σπουδές και IELTS,TOEFL,GMAT,GRE για μεταπτυχιακές σπουδές. Εκτός του IELTS, που είναι εξέταση σε γραπτή μορφή, οι υπόλοιπες είναι σε ηλεκτρονική μορφή και δίνονται μέσω υπολογιστή.