Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τη διδασκαλία της Ιστορίας και των Λατινικών στο Λύκειο

Mε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων ενημερώνει για τις θέσεις της αναφορικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ιστορίας και των Λατινικών.

  • Το μάθημα της Ιστορίας —σύμφωνα με την πάγια θέση της Επιστημονικής μας Ένωσης—, μάθημα μείζονος εκπαιδευτικής σημασίας, πρέπει να αναβαθμιστεί και να διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου αποκλειστικά από τον κλάδο ΠΕ02, Φιλολόγων, και —ιδανικά— από τους πτυχιούχους των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, των μοναδικών τμημάτων που στο πρόγραμμα σπουδών τους περιλαμβάνονται μαθήματα από την Προϊστορία έως τον μεταπολεμικό κόσμο. Κάθε συζήτηση για πρώτη ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας σε άλλη ειδικότητα υπαγορεύεται από συντεχνιακή λογική και δεν εκπορεύεται από επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια.
    • Η ΠΕΦ εκφράζει επίσης τη λύπη της για την πρωτοφανή μεροληπτική τοποθέτηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, το οποίο σε πρόσφατο ψήφισμά του ζητά από το Υπουργείο να συζητήσει αποκλειστικά με τους εκπροσώπους των Κοινωνικών Επιστημών προβάλλοντας μάλιστα συντεχνιακές θέσεις ως θέσεις της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών! Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην απόφαση σύμφωνα με την οποία η ΟΛΜΕ, μεταξύ άλλων, ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας «Να αποσυρθεί η μεταβατική διάταξη του άρθρου 61 που επαναφέρει τα Λατινικά στη θέση της Κοινωνιολογίας από το σχολικό έτος 2021 – 2022». Είναι η πρώτη φορά που η ΟΛΜΕ παρεμβαίνει υπέρ ενός κλάδου, και μάλιστα υιοθετώντας το σύνολο των αιτημάτων του, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Η ΠΕΦ ουδέποτε αντιδίκησε με άλλον κλάδο και ουδέποτε αντιμετώπισε τα θέματα της παιδείας υπό το πρίσμα συντεχνιακής λογικής. Εύλογα λοιπόν ζητεί από όλους τους φορείς να θέτουν ως προτεραιότητα την επιστημονική και παιδαγωγική σημασία των γνωστικών αντικειμένων και να τηρήσουν ευλαβικά τη βασική αρχή της αμεροληψίας Η παραβίασή της, εξάλλου, υπονομεύει την υπέρτατη αρχή της συναδελφικής αλληλεγγύης.