- Infokids.gr - https://www.infokids.gr -

Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας (6/3): Ας μάθουμε περισσότερα για το ρόλο του λογοθεραπευτή στα παιδιά με διαταραχές ομιλίας

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL) ως Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας [2], με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς και στην ανάδειξη του έργου των επιστημόνων του κλάδου της λογοθεραπείας.

Η Λογοθεραπεία είναι ο παραϊατρικός επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Οι διαταραχές ομιλίας εντοπίζονται όταν το άτομο δυσκολεύεται να παράγει σωστά ή με ευχέρεια τους ήχους της γλώσσας του ή έχει προβλήματα με τη φωνή του. Οι διαταραχές λόγου εντοπίζονται όταν το άτομο έχει δυσκολία να κατανοήσει αυτά που ακούει ή διαβάζει (κατανόηση του λόγου) ή να εκφράσει οργανωμένα και με σαφήνεια (είτε προφορικά είτε γραπτά) τις σκέψεις, τις ιδέες ή τα συναισθήματά του (έκφραση του λόγου). Οι διαταραχές επικοινωνίας [3] εντοπίζονται όταν το άτομο δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει το λόγο για να επικοινωνήσει. Όλα τα άτομα που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα έχουν διαταραχή στην επικοινωνία.

Ένας λογοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει και στη συνέχεια να θεραπεύσει άτομα με δυσκολία επικοινωνίας. Οι λογοπαιδικοί ασχολούνται με όλες τις εκφάνσεις της επικοινωνίας όπως τη φωνή, τη γραφή, την ανάγνωση, τα σύμβολα αλλά και τις κινήσεις του σώματος. Επίσης δουλεύουν με άτομα που έχουν δυσκολία κατάποσης φαγητού ή και ποτού.

Ένας λογοθεραπευτής επίσης ασχολείται με την ενημέρωση των ατόμων ώστε να αποφεύγουν λάθη που οφείλονται στη σωστή εκφορά του λόγου και τη γλωσσική ανάπτυξη
Να τονίσουμε πως δεν πρέπει να υπάρξει κανένα στίγμα που συνδέεται με τη λεκτική θεραπεία δεδομένου ότι πολλά υγιή και ευφυή παιδιά βλέπουν έναν λογοθεραπευτή [4] και απολαμβάνουν τις συνεδρίες λογοθεραπείας.


Η λογοθεραπεία επιδιώκει τους παρακάτω στόχους:

Την εξάσκηση, διόρθωση και αποκατάσταση των γλωσσικών προβλημάτων – δυσλειτουργιών – διαταραχών, που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας:
• Φωνητικό – Φωνολογικό
• Σημασιολογικό – Λεξιλογικό
• Συντακτικό – Μορφολογικό
• Πραγματολογικό – Επικοινωνιακό
Με ασκήσεις άρθρωσης, λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικών κανόνων επιδιώκει σωστό λόγο και ομιλία το όργανο της κατεξοχήν επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.
Παρεμβαίνει με ασκήσεις στον αισθητηριακό τομέα.
Συνδυάζει αντίστοιχα συνοδευτικά μέσα και μέτρα στήριξης του ψυχοσυναισθηματικού τομέα.
Στοχεύει στην κοινωνικοποίηση, επειδή θεωρεί προϋπόθεση και αγαθό για να ολοκληρωθεί το άτομο ως κοινωνικό oν.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι λογοθεραπευτές στα παιδιά;

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Περιλαμβάνει αξιολόγηση των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων με τη χρήση σταθμισμένων διαγνωστικών test, την διάγνωση του επιπέδου της διαταραχής, την κρίση εάν και τι παρέμβαση χρειάζεται να γίνει, και την αρχική γνωμάτευση στο γονιό για στοιχεία που καταγράφηκαν.

2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα τόσο στον κλινικό χώρο όσο και στο σπίτι, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων του παιδιού.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ο τομέας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές αναφορές προς το σχολείο του παιδιού και τις ιατρικές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγεται, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με το παιδί σχετικά με την πρόοδο του αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού.

Ποιες είναι οι συχνότερες διαταραχές και σύνδρομα, με τις οποίες ασχολείται ο Λογοθεραπευτής;
Οι πιο συχνές παθήσεις και αίτια που προκαλούν διαταραχές με τις οποίες ασχολείται ο Λογοθεραπευτής στα παιδιά και στους ενήλικες, όπως:

• Διαταραχές άρθρωσης
• Φωνολογικές διαταραχές
• Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
• Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα
• Διαταραχές φωνής
• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)
• Καθυστέρηση λόγου και Ειδικές γλωσσικές διαταραχές
• Διάφορα σύνδρομα
• Νοητική υστέρηση
• Περιπτώσεις Διγλωσσίας
• Βαρηκοΐα
• Εγκεφαλική παράλυση
• Δυσκολίες μάσησης- κατάποσης
• Σχιστίες χείλους και Υπερώας
• Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
• Μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Kακώσεις
• Στην Άνοια
• Στην Νόσο του Parkinson
• Στην Νόσο Alzheimer

Η λογοθεραπεία έχει ως στόχο την αποκατάσταση όλων των παραπάνω διαταραχών , σε συνεργασία κάποιες φορές με άλλες ειδικότητες όπως την εργοθεραπεία, την ειδική αγωγή και την ψυχολογική υποστήριξη.

Βικτωρία Πολύζου, 

σύμβουλος ψυχικής υγείας, σύμβουλος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού,

medlabnews.gr [5]