Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Άνοιξε η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για όσους πήραν το voucher

Άνοιξε από την ΕΕΤΑΑ η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με πληροφοριακά στοιχεία των ωφελούμενων του voucher των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2016-2017.Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητά το ερωτηματολόγιο- απογραφικό δελτίο εισόδου συμπληρώνοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους. Μετά τη συμπλήρωση των πληροφοριακών στοιχείων θα πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση που εκτυπώνει η εφαρμογή, στη δομή που έχουν επιλέξει για να προχωρήσει η εγγραφή του παιδιού τους. Να σημειωθεί ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Υπενθυμίζουμε τα βήματα που, σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων μέχρι την εγγραφή τους στην δομή της επιλογής τους:

Οι γονείς μετά την έκδοσή των αποτελεσμάτων πρέπει να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ).

Να απευθυνθούν, μέχρι και σήμερα 1-9-2016, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους.

Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α . Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του.

Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) και να προσκομίσουν στην δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή. Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Η είσοδος στην εφαρμογή στη διεύθυνση: https://paidikoi.eetaa.gr/deltio_eis_2016/index.php