Παίζω και μαθαίνω: Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και Ζωγραφική!

Σήματα κυκλοφορίας, έτοιμα για εκτύπωση και παιχνίδι!

Εκτυπώστε και εξηγείστε τα σήματα στα παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν μέσα από το παιχνίδι!

FotorCreated 1