Πανελλήνιες 2016: Τα σημερινά θέματα σε Βιολογία, Ανάπτυξη Εφαρμογών και Ηλεκτρολογία

Σήμερα δόθηκαν οι εξετάσεις στα μαθήματα ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα

και των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ) και ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄ στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα θέματα:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ημερήσιων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερήσιων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Νέου και Παλαιού Συστήματος

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Νέου και Παλαιού Συστήματος