Πανελλήνιες 2018: Αυτά είναι τα θέματα και οι λύσεις σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Συνέχεια στις Πανελλήνιες 2018 και σήμερα 13 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες εξετάζονται σε ένα εκ των εξής μαθημάτων: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορική.

Θέματα και Απαντήσεις

Το Infokids.gr σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Διακρότημα θα δημοσιεύει τις εκφωνήσεις των θεμάτων, και σταδιακά τις προτεινόμενες λύσεις – απαντήσεις.

Μπορείτε να δείτε τα ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε τα ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μπορείτε να δείτε τα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μπορείτε να δείτε τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μπορείτε να δείτε τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σχολιασμός για Ιστορία

Σε γενικές γραμμές τα θέματα που ζητήθηκαν να απαντηθούν από τους υποψηφίους στο μάθημα της Ιστορίας προσανατολισμού κρίνονται σαφή, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή αμφισημίες στη διατύπωσή τους, με εξαίρεση το θέμα Β2,το οποίο ίσως δυσκόλεψε τους υποψηφίους. Ειδικότερα, στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων, στην οποία ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις, τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και κατανοητά από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το ζητούμενο β του θέματος Β2 απαιτούσε μία απλή αναφορά στα οικονομικά μέτρα που έλαβε η Κρητική Πολιτεία. Σχετικά με τη δεύτερη ομάδα, τα θέματα απαιτούσαν κριτική και συνθετική ικανότητα από τους υποψηφίους, αφού όφειλαν να συνδυάσουν τα στοιχεία της αφήγησης του διδακτικού εγχειριδίου, αξιοποιώντας και τις πληροφορίες από τα ιστορικά παραθέματα. Τα κείμενα και ο πίνακας λειτουργούσαν συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά, ωστόσο απαιτούσαν ορθή διαχείριση του χρόνου.

Μυγδάλης Προκόπης
Φιλόλογος

Σχολιασμός για Φυσική

Τα θέματα της Φυσικής Θετικών Σπουδών είναι κατανοητά ως προς τη διατύπωσή τους και καλύπτουν όλη την έκταση της εξεταστέας ύλης.Συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα περσινά απαιτούν περισσότερο χρόνο για την επίλυσή τους.  Ειδικότερα, το Θέμα Δ ίσως αρχικά δημιούργησε με την έκτασή του και το σχήμα του άγχος στους εξεταζόμενους.Ωστόσο , ακολουθώντας κάποιος τη μεθοδολογία επίλυσης αντίστοιχων ασκήσεων θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει επιτυχώς.

Χατζημιχαήλ Μαρίνα
Φυσικός

Σχολιασμός για Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τα θέματα των φετινών Πανελλαδικών ΑΕΠΠ μπορούν να χαρακτηριστούν φυσιολογικά και χωρίς υψηλό βαθμό δυσκολίας. Οι μαθητές με συστηματικό και μεθοδικό διάβασμα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούν να πετύχουν μια υψηλή επίδοση.Η θεωρία και οι τεχνικές ασκήσεις του 1ου και του 2ου θέματος ήταν διαχειρίσιμα απαιτούσαν όμως συγκέντρωση , προσοχή και ίσως σε κάποια σημεία δυσκολέψουν τους μαθητές.Συγκεκριμένα ίσως τους δυσκολέψει το Β2.Όσον αφορά στο τρίτο και το τέταρτο θέμα , τα ερωτήματα ήταν σαφή και με σχετικά εύκολη ανάπτυξη. Η εκφώνηση καθοδηγεί θεωρώ με ακρίβεια τους μαθητές,ήταν σαφής, χωρίς προβλήματα στη διατύπωση επομένως και στην απάντησή τους.  Συγκεκριμένα το 3ο θέμα ήταν μια απλή επαναληπτική δομή, ενώ το 4ο θέμα λυνόταν με την χρήση πινάκων και μιας διαδικασίας.

Κάππος Παναγιώτης.