Πανελλήνιες 2020: Η ΟΕΦΕ σχολιάζει τα θέματα σε Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Η ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) με ανακοίνωσή της σχολιάζει τα θέματα σε Ιστορία και Πληροφορική στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Ο σχολιασμός για τα θέματα στην Ιστορία με το νέο σύστημα

Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους υποψηφίους και
στις δύο ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης.

Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, που αφορούν στον σχολιασμό πηγών, δόθηκαν κατανοητά κείμενα που ωστόσο για την ουσιαστική επεξεργασία τους απαιτούσαν την καλή προετοιμασία των υποψηφίων.

Συγκριτικά με τα περσινά, τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται αντίστοιχης ποιότητας και ανάλογου βαθμού δυσκολίας, διαπίστωση που μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η προσέγγιση των θεμάτων στο μάθημα της Ιστορίας προϋποθέτει πλέον την κριτική ικανότητα των μαθητών και όχι απλώς τη στείρα αποστήθιση της ύλης.

Ο σχολιασμός για τα θέματα στην Πληροφορική

Οι εκφωνήσεις φέτος είχαν σαφήνεια, εξέταζαν μεγάλο μέρος της ύλης και
ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Σε σχέση με πέρυσι θεωρούμε ότι οι
υποψήφιοι θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα βαθμολογίας. Για να αριστεύσει ένας
υποψήφιος θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί σωστά και να έχει λύσει αρκετές
ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ Α
Θέμα θεωρίας το οποίο δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΘΕΜΑ Β
Αναμενόμενο το Β1 και χωρίς παγίδες. Το Β2 συμπλήρωση κενών, κάποια από
τα οποία ίσως μπερδέψουν τον υποψήφιο.

ΘΕΜΑ Γ
Άσκηση σαφώς διατυπωμένη με μια μεγάλη επανάληψη μέσα στην οποία
έπρεπε να γίνουν οι περισσότερες λειτουργίες του προγράμματος. Δε θα
δυσκολέψει ιδιαίτερα τους σωστά προετοιμασμένους υποψηφίους.

ΘΕΜΑ Δ
Άσκηση με πίνακες και ένα υποπρόγραμμα. Ίσως δυσκολευτούν κάποιοι
υποψήφιοι στο Δ2β, στο πώς θα γεμίζει ο πίνακας δηλαδή. Μετά από αυτό έχει
κλασικές επεξεργασίες οι οποίες είναι δουλεμένες αρκετές φορές.

Ο σχολιασμός για τα Θέματα στην Ιστορία – παλαιό σύστημα

Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού των Αποφοίτων ήταν
διαβαθμισμένης δυσκολίας και κάλυπταν όλο το φάσμα της ύλης. Ιδιαίτερα τα
θέματα της δεύτερης ομάδας απαιτούσαν την κριτική και συνθετική ικανότητα
των μαθητών.

Ο σχολιασμός για τα Θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – παλαιό σύστημα

Οι εκφωνήσεις φέτος είχαν σαφήνεια, εξέταζαν μεγάλο μέρος της ύλης και
ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Σε σχέση με πέρυσι θεωρούμε ότι οι
υποψήφιοι θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα βαθμολογίας. Για να αριστεύσει ένας
υποψήφιος θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί σωστά και να έχει λύσει αρκετές
ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ Α
Θέμα θεωρίας το οποίο δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΘΕΜΑ Β
Αναμενόμενο το Β1 με μετατροπή σε διάγραμμα ροής και μεταξύ δομών
επανάληψης, χωρίς παγίδες. Το Β2 συμπλήρωση κενών, κάποια από τα οποία
ίσως μπερδέψουν τον υποψήφιο.

ΘΕΜΑ Γ

Άσκηση σαφώς διατυπωμένη με μια μεγάλη επανάληψη μέσα στην οποία
έπρεπε να γίνουν οι περισσότερες λειτουργίες του προγράμματος. Δε θα
δυσκολέψει ιδιαίτερα τους σωστά προετοιμασμένους υποψηφίους.

ΘΕΜΑ Δ
Άσκηση με πίνακες και ένα υποπρόγραμμα. Ίσως δυσκολευτούν κάποιοι
υποψήφιοι στο Δ2β, στο πώς θα γεμίζει ο πίνακας δηλαδή. Μ ετά από αυτό έχει
κλασικές επεξεργασίες οι οποίες είναι δουλεμένες αρκετές φορές.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον όμορφο αγώνα σας!