Παρατείνεται ο εμβολιασμός άπορων και ανασφάλιστων κοριτσιών εναντίον του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο Ίλιον

Getty_010713_TeenGirlVaccineΠαρατείνεται ο εμβολιασμός άπορων και ανασφάλιστων κοριτσιών ηλικίας 12 έως 26 ετών κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (HPV), ο οποίος περιλαμβάνει και τις 3 δόσεις του εμβολίου που χορηγείται και πραγματοποιείται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας. Τα εμβόλια θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και τις 14.03.2014 να επικοινωνούν:

 Με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Ιλίου:
α) 1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός πλατείας) τηλ. 210 50 10 074
β) 2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων
Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος τηλ. 210 26 24 090

· Με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα με την κυρία Ευτυχία Ξανθουδάκη τηλ. 213 20 30 018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Αστυνομική Ταυτότητα Γονέων
2) Αστυνομική Ταυτότητα παιδιού όταν υπάρχει
3) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης
4) Βιβλιάριο Υγείας σε ακύρωση
5) Βιβλιάριο ανασφαλίστου ή αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση βιβλιαρίου