Πατέρας 16 παιδιών ζήτησε από το ΣτΕ αφορολόγητο γιατί δεν έχει να πληρώσει

ste2692014Στο μικροσκόπιο της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μπήκε η ανυπαρξία αφορολόγητου ορίου στους πολυτέκνους, έπειτα από προσφυγή πολίτη ο οποίος έχει 16 παιδιά, εκ των οποίων τα 12 ζουν μαζί του.

Η υπόθεση συζητήθηκε στο ΣτΕ (εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ηρακλής Τσακόπουλος), το οποίο καλείται να αποφασίσει αν είναι αντισυνταγματική «η παράλειψη του νομοθέτη να λάβει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, υπό τη μορφή είτε θεσπίσεως αφορολόγητου ορίου στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπέρ των οικογενειών αυτών είτε προβλέψεως διαδικασίας για την απόδειξη της φοροδοτικής τους ικανότητας».

Ο πολύτεκνος υποστηρίζει ότι η Πολιτεία πρέπει να καθορίσει ένα αφορολόγητο όριο για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει τον θεσμό της οικογένειας.

Ο εν λόγω πολίτης διατείνεται ότι αδυνατεί να πληρώσει για το 2014 φόρο εισοδήματος 31.652,24 ευρώ που του έχει καταλογιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Η Τουρκία πριμοδοτεί την γεννητικότητα με κίνητρα στους γονείς. Εμείς τι κάνουμε;

Δωρεάν φύλαξη των παιδιών για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα