Περισσότεροι από 150 εκπαιδευτικοί στην τελετή των Βραβείων eTwinning στις Βρυξέλλες (8/4)

1301890774Από τη Νορβηγία ως τη Μάλτα, την Τουρκία, σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη θα εκπροσωπείται κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής Ευρωπαϊκών Βραβείων eTwinning . Για πρώτη φορά το eTwinning επιβραβεύει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην Πρωτεύουσα της Ευρώπης .

Διοργανώνοντας την ευρωπαϊκή τελετή απονομής βραβείωνeTwinning στις Βρυξέλλες δίνεται η δυνατότητα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιβραβεύσουν τα καλύτερα συνεργατικά έργα eTwinning . Ο Jan Truszczyński, Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , θα συγχαρεί προσωπικά τους eTwinners , καθώς και η Malika Benarab από την επιτροπή Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Isabelle Durant, ευρωβουλευτής από το Βέλγιο, θα είναι, επίσης, παρούσα. Ο Jarosław Leszek Wałęsa ευρωβουλευτής από την Πολωνία, θα προσφέρει μια ξενάγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Το eTwinning είναι ένα καταπληκτικό εκπαιδευτικό έργο με τεράστιες δυνατότητες για την κατάργηση των εμποδίων. Οι επαφές που διευκολύναμε μεταξύ των σχολείων είναι άκρως επωφελείς για όλους τους εμπλεκομένους· το δίκτυο «eTwinning» παρέχει στα σχολεία την ελευθερία να αναπτύξουν δημιουργικά και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά έργα, ενώ ενθαρρύνει επίσης τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των ΤΠΕ», Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Η ευρωπαϊκή τελετή απονομής βραβείωνeTwinning είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα των σχολικών συνεργασιών στο πλαίσιο του eTwinning . Οι νικητές των Βραβείων eTwinning 2014 βραβεύονται σε τρεις κύριες κατηγορίες με βάση την ηλικιακή ομάδα των μαθητών. Αυτά τα κύρια βραβεία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έργα καλύπτουν θέματα όπως η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης , ο υγιεινός τρόπος ζωής , η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και η δημιουργικότητα .

Τώρα στον ένατο χρόνο της , η δράσηeTwinning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει περίπου 250.000 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς σε 32 χώρες , οι οποίοι επικοινωνούν, εργάζονται μαζί , και σχεδιάζουν διασυνοριακά εκπαιδευτικά έργα. Το eTwinning επιβεβαίωσε τον σημαντικό ρόλο του στη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να δικτυωθούν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν, επιτρέποντάς τους να αισθάνονται και να είναι μέρος της μεγαλύτερης κοινότητας μάθησης στην Ευρώπη .

Ιστολόγιο για την Εκδήλωση Βράβευσης: http://prizes2014.etwinning.net/