Ποια άτομα είναι επιρρεπή ως προς το να αναπτύξουν φοβίες;

171fc14b49a79ea979710de5b3402b30_XL

Κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο επιρρεπείς από άλλους στις φοβίες, τις οποίς αναπτύσσουν και ευκολότερα. Γιατί όμως συμβαινει αυτό; Εδώ συγκεντρώσαμε τους παράγοντες που το καθορίζουν:

Ηλικία: Οι φοβίες του ταξιδιού, όπως και όλες οι ειδικές φοβίες, εμφανίζονται στην νεαρή ενήλικη ζωή, δηλαδή μέχρι ατ 18 χρόνια. Το ηλιακό φάσμα που θεωρείται επικίνδυνο για την ανάπτυξη φοβιών ταξιδιού είανι από τα 18 μέχρι τα 35 ή 40 χρόνια. Είναι σπάνιο να εμφανιστεί φοβία ταξιδιού στη μέση ή σε μεγάλη ηλικία.

Φύλο: Στις ειδικές φοβίες (ταξιδιού, κλειστοφοβία, υψοφοβία, υδροφοβία, αγοραφοβία κτλ) αλλά και στις ψυχιατρικές παθήσεις είανι μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών.  Στατιστική έρευνα πάνω στις περιστασιακές φοβίες δίνει ένα ποσοστό γυναικών 75-95%! Οι γυναίκες που φοβούνται τα ύψη άρα και τις πτήσεις καλύπτουν ποσοστό μεταξύ του 55 με 70%!

Κοινωνική θέση: Γενικά, οι φοβίες δεν κάνουν διακρίσεις. Έρευνες όμως έχουν δείξει ότι άτομα με υψηλή κοινωνική θέση επισκέφτονται ευκολότερα ψυχολόγο ή ψυχίατρο άρα έχουν ακι πληρέστερη επίγνωση του  προβλήματος τους.

Οικογενειακό περιβάλλον: Το οικογενειακό περιβάλλον και ειδικότερα η στάση και η συμπεριφορά της μητέρας διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις ειδικές φοβίες. Μεμονομένες φοβίες περιστασιακού τύπου -όπως αυτή του ταξιδιού- κληρονομούνται ως τάση. Δηλαδή δεν κληρονομείται αυτή καθ’ αυτή η φοβία αλλά η τάση προς αυτήν. Αν λοιπόν μια μητέρα φοβάται π.χ τα πλοία είναι πολύ πιθανό το παιδί της να φοβάται τη θάλασσα ή τα ύψη ή την ταχύτητα. Άρα έχει κληρονομήσει την τάση προς τη φοβία. Φυσικά σε ένα περιβάλλον που υπάρχει φοβικό άτομο δεν συνεπάγεται ότι ισχλυει ότι θα αναπτυχθεί φοβία σε κάποιον απόγονο. Όμως γενικά στις ειδικές φοβίες υπάρχει μεγάλη οικογενειακή επιβάρυνση.