Ποια είναι τα μαθήματα που προτιμούν οι μαθητές του Λυκείου;

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στα μαθήματα επιλογής προτιμούν το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής και Καλλιτεχνική Παιδεία. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Α’ Λυκείου, με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, επιλέγουν ένα εκ των τεσσάρων μαθημάτων τα οποία διδάσκονται δύο ώρες εβδομαδιαίως:

– Εφαρμογές Πληροφορικής
– Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
– Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
– Καλλιτεχνική Παιδεία

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016 μικρότερος είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα της Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ενώ στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης βρίσκεται το μάθημα του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με μόλις 5.038 μαθητές να το διδάσκονται. Ειδικότερα, τις Εφαρμογές Πληροφορικής παρακολουθούν 37.275 μαθητές, την Καλλιτεχνική Παιδεία έχουν επιλέξει 21.685 μαθητές, ενώ ο αριθμός εκείνων που παρακολουθούν τη Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ανέρχεται σε 16.803 μαθητές.

Όσον αφορά τα μαθήματα επιλογής στη Γ’ Λυκείου, οι περισσότεροι μαθητές παρακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο, ενώ ακολουθούν οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δεύτερη ξένη γλώσσα παρακολουθούν 15.206 μαθητές, ενώ 9.581 παρακολουθούν Ιστορία της Τέχνης. Μικρότερος είναι ο αριθμός εκείνων που παρακολουθούν το Γραμμικό Σχέδιο και διαμορφώνεται στους 6.770 μαθητές.