Ποια η αιτία της μακροζωίας στην Ικαρία

Το φαινόμενο της Ικαρίας είναι μοναδικό στον κόσμο, γι’ αυτό συχνά πυκνά γίνεται αντικείμενο μελέτης από τους επιστήμονες, οι οποίοι μιλούν για την Ικαρία ως “το νησί που οι άνθρωποι ξεχνούν να πεθάνουν”.

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIO ATHENA 2013, επιστήμονες τόνισαν ότι πρόσφατα δεδομένα έδειξαν ότι η Ικαρία, μαζί με τη Σαρδηνία και την Οκινάβα της Ιαπωνίας, είναι οι περιοχές του κόσμου με τα υψηλότερα ποσοστά υπερηλίκων.

Οπως, μάλιστα, δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη μόνο το 0,1% του πληθυσμού ζει πάνω από 90 χρόνια, στην Ικαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι δεκαπλάσιο.

IMG_2181

Τα αποτελέσματα των ερευνών συγκλίνουν στον τρόπο ζωής των κατοίκων της Ικαρίας, διατροφή, κίνηση, ριλάξ, που δρα προστατευτικά στην εμφάνιση καρδιαγγειακών και νεοπλασματικών νοσημάτων. Φαίνεται ότι η μακροχρόνια κατανάλωση μεσογειακού τύπου διατροφής σε συνδυασμό με την ορεσίβια ζωή και τη χαλιναγώγηση του στρες έχουν σημαντικό ρόλο, χωρίς όμως οι ακριβείς μηχανισμοί να έχουν διευκρινιστεί πλήρως.

Η παρατηρούμενη μακροβιότητα στην Ικαρία έρχεται σε αντιπαράθεση με τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα που συνδύαζαν τη μακροβιότητα με το υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, καθώς η Ικαρία αποτελεί ένα ακριτικό νησί με πολύ χαμηλούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης.

Ένα χαρακτηριστικό του νησιού που παίζει σημαντικό ρόλο στα ευρήματα είναι η ορεινή διαμόρφωση του εδάφους, το γρανιτώδες πέτρωμα στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, η διαμονή μέρους του πληθυσμού σε υψηλό υψόμετρο που ακμάζει η συλλογή και η βρώση βοτάνων και χόρτων, που σε συνδυασμό με την παρουσία ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων στο έδαφος και στα ύδατα και σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα ποσοστά μακροβιότητας δεν εμφανίζουν ομοιομορφία μεταξύ των διάφορων περιοχών της νήσου, με το βορειοανατολικό τμήμα (περιοχή Ραχών) να έχει τα υψηλότερα ποσοστά (1,1%) και το νότιο τμήμα (περιοχή Αγ.Κήρυκου) τα χαμηλότερα (0,6%). Οι περιοχές αυτές διαφέρουν ως προς τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις εδαφικές ιδιομορφίες (γρανιτώδες πέτρωμα στο βόρειο τμήμα και ασβεστόλιθος στο νότιο τμήμα με σημαντική διαφορά στην περιβαλλοντική ακτινοβολία).

Επίσης διερευνάται και η θετική επίδραση που μπορεί να έχει ο ελληνικός καφές στη μακροβιότητα των κατοίκων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ‘οτι ωφελεί την καρδιά.