Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ωορρηξίας και γόνιμων ημερών;

HPTΗ «ωορρηξία» είναι η διαδικασία κατά την οποία το ωάριο απελευθερώνεται από την ωοθήκη μέσα στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας και αυτό συμβαίνει 12-16 ημέρες πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου. Μια γυναίκα είναι στην πιο γόνιμη κατάστασή της την ημέρα της ωορρηξίας και την ημέρα πριν από την ωορρηξία.

Οι «γόνιμες ημέρες» είναι όλες οι ημέρες κατά τη διάρκεια του έμμηνου κύκλου μιας γυναίκας όπου έχει την ικανότητα να μείνει έγκυος εάν έχει σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Λόγω του γεγονότος ότι το σπέρμα μπορεί να επιβιώσει για αρκετές ημέρες στο σώμα μιας γυναίκας κατά το χρονικό διάστημα που είναι γόνιμη, μια γυναίκα θα έχει τυπικά 6 γόνιμες ημέρες σε κάθε κύκλο, την ημέρα της ωορρηξίας και 5 ημέρες πριν από αυτή.