Ποιες είναι οι ψυχολογικές αντιδράσεις των εφήβων καθώς…αναπτύσσονται;

helpful_strategies_for_successfully_raising_teenagers_with_adhd (1)

Δεν είναι τυχαίο που η εφηβεία είναι μια «περίεργη» φάση ζωής για όλους τους ανθρώπους. Λιγότερο ή περισσότερο οι ψυχολογικές αντιδράσεις των εφήβων είναι έντονες και αυτό συμβαίνει πολύ φυσιολογικά ως  φυσική συνέπεια των βιοσωματικών αλλαγών που υφίστανται.

Οι πιο συνηθισμένες ψυχολογικές αντιδράσεις των εφήβων κατά την περίοδο της ήβης είναι:

α) επιθυμία να μένει μόνος του

β) αποστροφή προς κάθε είδους εργασία

γ) έλλειψη συντονισμού στις κινήσεις

δ) ανία ή πλήξη

ε) νευρικότητα ή ανησυχία

στ) αυξημένη ευσυγκινησία

ζ) αντιδραστική – ανταγωνιστική στάση προς το αντίθετο φύλο

θ) εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας

ι) υπεραπασχόληση με θέματα σχετικά με το σεξ

ια) έλλειψη αυτοπεποίθησης  και

ιβ) ονειροπόληση

teen-girl-depressed

Οι αντιδράσεις αυτές είναι παρούσες κυρίως στα πρώτα χρόνια εφηβείας, είναι φυσιολογικές και κατα κανόνα μετριάζουν και σταδιακά εξαλείφονται περνώντας στην ενήλικη ζωή.

o-TEEN-BOY-facebook