Ποιο είναι τελικά το ιδανικό βάρος για τον καθένα μας;

c7b1fe08fac9f41c1a2b5cc0c1c83ae4_L

Έχουν ακουστεί και ειπωθεί πολλά σχετικά με το ποιο είναι το ιδανικό βάρος στον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι το ιδανικό βάρος για τον καθένα από εμάς διαφέρει, καθώς εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, από το ύψος και από την κατασκευή του σκελετού.

Για να βρείτε το μέγεθος του σκελετού σας, θα πρέπει να μετρήσετε τη διάμετρο του καρπού του χεριού σας. Πιάστε τον καρπό σας με τον αντίχειρα και το μεσαίο δάχτυλο, σαν δαχτυλίδι. Αν οι άκρες των δαχτύλων σας σμίγουν έχετε μεσαίο σκελετό, όταν δεν σμίγουν έχετε μεγάλο σκελετό ενώ όταν οι άκρες των δαχτύλων σας καβαλάνε η μια την άλλη έχετε μικρό σκελετό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα για το ιδανικό βάρος διαμορφώνονται ως εξής:

Ιδανικό βάρος για άνδρες πάνω από 25 χρονών:

Ύψος                                                                                      Βάρος

                                                        Μικρός (σκελετός)            Μεσαίος              Μεγάλος 

1.57                                                     52-56                              56-60                    59-65

1.60                                                    56-58                              58-62                     61-68

1.65                                                    58-60                               62-65                     66-71

1.70                                                    62-65                              66-69                      70-75

1.75                                                    65-68                               66-73                      73-79

1.80                                                    67-72                               70-76                       76-82

1.85                                                     71-75                               74-81                       82-87

1.90                                                      74-79                               78-86                      82-92

Ιδανικό βάρος για γυναίκες πάνω από 25 χρονών:

Ύψος                                                                                      Βάρος

                                                        Μικρός (σκελετός)            Μεσαίος              Μεγάλος 

1.50                                                    45-48                                     48-50                   51-58

1.55                                                    48-51                                     50-53                    53-62

1.60                                                    50-52                                     52-58                    54-64

1.65                                                    55-57                                      58-62                    60-67

1.67                                                    57-59                                       59-65                   62-70

1.70                                                   60-62                                        63-67                  65-72

1.72                                                    60-64                                       62-69                   66-74

1.75                                                    61-65                                      66-70                    70 -76