Ποιοι ειναι οι περίοδοι ανάπτυξης του παιδιού;

growing-up-840

Αν και η ανάπτυξη ειναι μια συνεχής διαδικασία μπορούμε να χωρίσουμε την όλη πορεία της σε επιμέρους κύκλους -περιόδους. Κάθε περίοδος εχει διαφορετικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά -αναπτυξιακούς στόχους, κίνητρα και μορφές συμπεριφοράς, νέες ικανότητες και δεξιότητες.

Την διαίρεση της ανάπτυξης σε επιμέρους περιόδους μπορούμε να την ορίσουμε ως εξής:

1) ενδομητρικού η προγεννητική περίοδος – εμβρυϊκή ηλικία (απο τη σύλληψη ως τη γέννηση)

2) βρεφική ηλικία (απο τη γέννηση μέχρι το 2 ετος

3) πρώτη παιδική ηλικία η νηπιακή η προσχολική ηλικία (απο το το 3 μέχρι το 6 έτος)

4) δεύτερη παιδική η σχολική ηλικία ( απο το 7 έτος ως το 11)

5) εφηβική ηλικία (απο το 12 έτος μέχρι το 20)

Κάθε περίοδος ανάπτυξης χωρίζεται σε επιμέρους φάσεις. Η εφηβική ηλικία π.χ χωρίζεται περαιτέρω: στην προεφηβεια (απο το 11 έτος μέχρι το 13), στην κυρίως εφηβεία (απο το 14 έτος ως το 16) και στην εφηβική νεότητα (απο το 17 έτος ως το 20).

Τα αναφερόμενα χρονικά όρια για κάθε περίοδο ειναι ενδεικτικά και πρέπει να θεωρούνται ως γενικοί οδοδεικτες. Γιατι, ο ρυθμός ανάπτυξης διαφέρει απο άτομο σε άτομο και δεν φθάνουν όλα τα άτομα σε κάθε εξελικτική βαθμίδα στην ίδια χρονολογική ηλικία.