Ποιος ανακάλυψε το μηδέν – Οι αρχαίοι Έλληνες δεν γνώριζαν την ύπαρξή του

Μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά η ανακάλυψη του μηδενός είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της μαθηματικής επιστήμης και κατ’ επέκταση της προόδου και της εξέλιξης των ανθρώπων.

Η ύπαρξη του μηδενός είναι σήμερα αυτονόητη αλλά δεν ήταν πάντοτε έτσι.

Η πιο απλή εννοιολογική αντίληψη του μηδενός είναι το τίποτα. Έτσι, καθίσταται μια διανοητικά κατανοητή ποσότητα σε όλους. Όμως η ταύτιση της ποσότητας με αριθμό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.

Οι Σουμέριοι ήταν ο πρώτος λαός που διεξήγαγε μαθηματικές πράξεις και έπειτα από αυτούς αυτή η πρόγονη έννοια των μαθηματικών πέρασε στους Βαβυλώνιους.

Η πρωταρχική χρήση κάποιας μορφής του μηδενός, με ένα ατελές βέβαια εννοιολογικό περιεχόμενο, αποδίδεται στους Σουμέριους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.