Πολλαπλά τα οφέλη για πολίτες και πολιτεία από τα χειρουργεία Ημέρας

νοσοκομείο
Έως και 225 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να εξοικονομήσουν Ταμεία και κράτος με την εισαγωγή του θεσμού του χειρουργείου ημέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ωστόσο, το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει ιδιαίτερη υστέρηση στην ενσωμάτωση του χειρουργείου ημέρας στη στρατηγική αντιμετώπισης αρκετών περιστατικών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ημερών νοσηλείας και συνεπώς της δαπάνης των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Μελέτη που διεξήχθη από ομάδα ερευνητών του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), δείχνει ότι η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να φθάσει έως και τα 225 εκατομμύρια ευρώ. Τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2013, παρουσίασαν σε Συνέντευξη Τύπου ο επιστημονικός υπεύθυνος, καθηγητής κ. Γιάννης Κυριόπουλος, ο υπεύθυνος Συντονισμού Έργου κ. Αναστάσιος Σκρουμπέλος, η ερευνήτρια της ΕΣΔΥ κυρία Κατερίνα Μυλωνά και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) κ. Γιώργος Πατούλης. Χαιρετισμό απηύθυναν  ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας κ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος και ο πρόεδρος της Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής κ. Γιάννης Δατσέρης.

Ο κ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στις επεμβάσεις οφθαλμολογικού τομέα λέγοντας πως «Οι επεμβάσεις του οφθαλμολογικού τομέα αποτελούν μία από τις κατηγορίες επεμβάσεων οι οποίες έχουν μελετηθεί αρκετά ως χειρουργεία ημέρας. Σύμφωνα, με στοιχεία από την ετήσια έκθεση του Medicare, ο όγκος των επεμβάσεων καταρράκτη οι οποίες πραγματοποιούνται σε αυτόνομες δομές ημερήσιας νοσηλείας έναντι των εντασσόμενων σε νοσοκομεία δομών ημερήσιας νοσηλείας, αγγίζει σε ποσοστό το 70% του συνόλου των επεμβάσεων καταρράκτη για το έτος 2010 στις ΗΠΑ, καθώς η εξοικονόμηση η οποία προκύπτει από τη διαχείριση της επέμβασης καταρράκτη σε αυτόνομη δομή ανέρχεται σε 671 δολάρια».

Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για το Σύστημα, όσο και για τους ασθενείς. Στη μελέτη αναφέρεται ότι με την εισαγωγή στο Σύστημα του θεσμού του χειρουργείου μιας ημέρας:

  • Η εξοικονόμηση δαπανών για του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (στη μέση διάρκεια νοσηλείας των έξι ωρών) και τα 71 εκατομμύρια ευρώ (στη μέση διάρκεια παραμονής του ασθενούς στην δομή, που είναι 12 ώρες).
  • Για τον κρατικό προϋπολογισμό η εξοικονόμηση που προκύπτει, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος ευκαιρίας των ανθρωπίνων πόρων, οδηγεί σε υπερδιπλάσια ετήσια εξοικονόμηση η οποία εκτιμήθηκε στα 225 εκατομμύρια όταν η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 6 ώρες) και στα 171 εκατομμύρια όταν η νοσηλεία διαρκεί κατά μέσο όρο 12 ώρες.
  • Μειώνεται στο ελάχιστο η εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων λόγω της μη παραμονής των ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Μειώνεται η ανάγκη των Νοσοκομείων για κλίνες, οι οποίες επίσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση του κόστους μιας επέμβασης.
  • Οι ασθενείς επιστρέφουν άμεσα στην οικία τους και στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Από παλαιότερη μελέτη που διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία, για την ικανοποίηση των ασθενών μετά από ημερήσια επέμβαση καταρράκτη, προέκυψε ότι το 87% των ερωτηθέντων θα επέλεγε ξανά το χειρουργείο ημέρας για την ίδια επέμβαση. Άλλη μελέτη που έγινε σε γονείς έδειξε ότι το 97% των ερωτηθέντων θα επέλεγε ξανά – αν χρειαζόταν και ήταν εφικτό – το χειρουργείο ημέρας για το παιδί του.