- Infokids.gr - https://www.infokids.gr -

Πώς η 16η Φεβρουαρίου του 1923 άλλαξε στα χαρτιά και μετονομάστηκε σε 1η Μαρτίου; Σαν σήμερα η καθιέρωση του Γρηγοριανού Ημερολογίου στην Ελλάδα

Τα χρονολογικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν ανά τους αιώνες είναι εκατοντάδες. Σχεδόν κάθε πολιτισμός ανέπτυσσε το δικό του, λίγα όμως κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Έως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. το ημερολόγιο που επικρατούσε ήταν αυτό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο βασιζόταν στις φάσεις της Σελήνης. Λόγω της ατέλειάς του, όμως, δημιουργήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις, κυρίως στην εαρινή ισημερία, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.

Έτσι, ο Ιούλιος Καίσαρας ανέθεσε στον αλεξανδρινό αστρονόμο Σωσιγένη την αναμόρφωση του ημερολογίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, προστέθηκαν στο έτος 90 μέρες, δηλαδή η 1η Μαρτίου του 44 π.Χ αντικαταστάθηκε από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο, ηλιακό, ημερολόγιο ανταποκρινόταν απόλυτα στη διαδοχή των εποχών και η διάρκεια του έτους προσδιορίστηκε στις 365,25 ημέρες. Η μικρή διαφορά καλύπτονταν από μία επιπλέον ημέρα που προσθέτονταν κάθε τέσσερα χρόνια, μετά την «έκτη προ των καλένδων του Μαρτίου», που ονομαζόταν «bis sextus». Έτσι, η ημέρα αυτή, επειδή τη μετρούσαν δυο φορές, ονομάζεται ακόμα και σήμερα «δις έκτη» και το έτος που την περιέχει δίσεκτο.

Όμως και από το Ιουλιανό Ημερολόγιο προέκυπτε ένα σφάλμα 11 λεπτών και 14 δευτερολέπτων το χρόνο. Εξαιτίας της απόκλισης αυτής, μιάμιση χιλιετία αργότερα η εαρινή ισημερία είχε μετατοπιστεί ημερολογιακά 11 μέρες πίσω, σε σχέση με τα αστρονομικά δεδομένα. Μπροστά στον κίνδυνο να εορτάζονται τα Χριστούγεννα φθινόπωρο και το Πάσχα χειμώνα, ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος προχώρησε σε νέα μεταρρύθμιση του συστήματος. Στις 4 Οκτωβρίου του 1582 προστέθηκαν 10 ημέρες, ενώ για να αποφευχθούν ανάλογες ασυμφωνίες και στο μέλλον, αποφασίστηκε κάθε τέσσερις αιώνες να θεωρούνται δίσεκτα, αντί για 100 χρόνια μόνο τα 97.

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο εισήχθηκε από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ και τέθηκε σε εφαρμογή στις περισσότερες καθολικές περιοχές το 1582· στις περιοχές αυτές η 4η Οκτωβρίου 1582 του Ιουλιανού ημερολογίου ακολουθήθηκε από τη 15η Οκτωβρίου του νέου ημερολογίου. Με τον τρόπο αυτό διορθώθηκε η συσσωρευμένη ασυμφωνία μεταξύ του Ιουλιανού ημερολογίου και των διάφορων αστρονομικών φαινομένων (π.χ. ισημερίες, ηλιοστάσια κτλ.). Όταν συγκρίνουμε ιστορικές ημερομηνίες είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο ισχύει σήμερα σ’ όλες τις δυτικές χώρες και εφαρμόζεται στις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές, τέθηκε σε ισχύ σε διαφορετικούς χρόνους στις διάφορες χώρες του κόσμου. Η Μεγάλη Βρετανία και οι αποικίες της (συμπεριλαμβανομένων και των σημερινών Η.Π.Α.), αποδέχθηκαν το νέο ημερολόγιο το 1752, και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του Ιουλιανού ημερολογίου τη διαδέχθηκε η Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου του Γρηγοριανού.

Πώς προκύπτει η χρονολόγηση του Γρηγοριανού Ημερολογίου

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο αποτελεί μια μικρή διόρθωση του Ιουλιανού. Στο Ιουλιανό ημερολόγιο κάθε τέταρτο έτος είναι δίσεκτο, και ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες αντί 28. Στο Γρηγοριανό όμως, από τα έτη που διαιρούνται με το 100, δίσεκτα είναι μόνον αυτά που διαιρούνται και με το 400. Όπως και στο Ιουλιανό, οι ημέρες θεωρούνται ότι αρχίζουν τα μεσάνυχτα.

Η μέση διάρκεια του Γρηγοριανού έτους, που είναι 365,2425 ημέρες, συγκρινόμενη με την πραγματική διάρκεια του ηλιακού τροπικού έτους (ο χρόνος από εαρινή σε εαρινή ισημερία), που είναι 365,24219878 ημέρες, είναι ελαφρά μεγαλύτερη. Έτσι, το ημερολόγιο συσσωρεύει αθροιστικά σε σχέση με το ηλιακό έτος ένα σφάλμα μιας ημέρας κάθε 3300 χρόνια περίπου. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο σαν ένα καθαρά ηλιακό ημερολόγιο δεν προσπαθεί να συγχρονίσει την έναρξη των μηνών με τις φάσεις της σελήνης.

Αν και κανένας δεν μπορεί να μιλά κυριολεκτικά για Γρηγοριανές ημερομηνίες πριν την θέση σε ισχύ του νέου ημερολογίου, το ημερολόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρελθούσες ημερομηνίες. Στις περιπτώσεις αυτές κάνουμε χρήση της σύμβασης ότι το έτος πριν το έτος 1 είναι το έτος 0. Αυτό διαφέρει από το Ιουλιανό ημερολόγιο στο οποίο δεν υπάρχει έτος 0 – το έτος πριν το έτος 1 είναι το Ιουλιανό έτος -1. Η ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου του έτους 0 στο Γρηγοριανό, αντιστοιχεί στην 1η Γενάρη του 1 στο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Μια μικρή τροποποίηση του Γρηγοριανού ημερολογίου μπορεί να το κάνει περισσότερο ακριβές: Αν θεωρήσουμε τον πρόσθετο κανόνα ότι και τα έτη που διαιρούνται με το 4000 δεν είναι δίσεκτα, προκύπτει ένα μέσο ημερολογιακό έτος 365,24225 ημερών. Συγκρινόμενο με το πραγματικό ηλιακό έτος, ισοδυναμεί με σφάλμα μιας ημέρας σε περίοδο 19.500 ετών, το οποίο είναι συγκρίσιμο με τα σφάλματα εξαιτίας της παλιρροϊκής πέδησης της Γης.

Το Νέο ή Γρηγοριανό ημερολόγιο συνάντησε έντονες αντιδράσεις. Τα καθολικά κράτη της Ευρώπης το υιοθέτησαν τελικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ τα προτεσταντικά χρειάστηκαν έναν ακόμη αιώνα. Αγγλία και Αμερική το αποδέχτηκαν μόλις το 1752. Το ίδιο συνέβη και στην Ανατολή, όπου όλα τα ορθόδοξα κράτη συνέχισαν να ακολουθούν το Ιουλιανό έως τον 20ο αιώνα.

Η Ελληνική Πολιτεία εφάρμοσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1923, ονομάζοντας την 16η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος το εφάρμοσε στο εορτολόγιό της ένα χρόνο αργότερα.