Πώς ο Ηρακλής χρησιμοποίησε το νερό για να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγεία;

stables

Οδήγησε τον Αλφειό ποταμό μέσα στους στάβλους και τους καθάρισε με το ρεύμα του ποταμού εκτελώντας κι αυτόν τον άθλο μέσα σε μία ημέρα. Και βέβαια στέκεται κανείς με θαυμασμό μπροστά στη σύλληψη αυτής της ιδέας.

Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 4, 13, 3, μτφ. Απ. Παπανδρέου