Πόσα μπαλόνια αγοράσαμε; Διασκεδάζω με γρίφο για μπαλόνια!

Πονοκέφαλος με τα μπαλόνια!

Χθες αγοράσαμε μπαλόνια για το πάρτι. Αλλά μπερδευτήκαμε στο μέτρημα!

  • Όλα είναι κόκκινα, εκτός από δυο.
  • Όλα είναι κίτρινα, εκτός από δυο.
  • Όλα είναι πράσινα, εκτός από δυο.

Πόσα μπαλόνια αγοράσαμε συνολικά;

Απάντηση

Στην πραγματικότητα αγοράσαμε λίγα μπαλόνια, μόλις 3: ένα κόκκινο, ένα κίτρινο και ένα πράσινο. Έτσι, όλα είναι κόκκινα εκτός από δυο, όλα είναι κίτρινα εκτός από δυο και όλα είναι πράσινα εκτός από δυο!

Καλή διασκέδαση με τους φίλους σας!