Πόσες παροιμίες για τον Ιούλιο ξέρετε:

july13a-e1372533993597

Μάθετε στα παιδιά παιροιμίες, σαν ποιηματάκια και διασκεδάστε παρέα!

  • Τον Αλωνάρη δούλευε καλό χειμώνα να έχεις.
  • Τον Αλωνάρη έβρεχε στον ποτισμένο τόπο.
  • Χιόνισε μέσα στο Γενάρη, να οι χαρές του Αλωνάρη.
  • Που μοχθεί το χειμώνα χαίρεται τον Αλωνάρη.
  • Πρωτόλη (Ιούνιε), Δευτερόλη (Ιούλιε) μου, φτωχολογιάς ελπίδα.
  • Στο κακορίζικο χωριό τον Αλωνάρη βρέχει.
  • Τ’ Αλωναριού τα κάματα (δυνατή ζέστη), τ’ Αυγούστου τα λιοβόρια (ζεστός δυνατός ανατολικός άνεμος).
  • Την ημέρα τ’ άη -Λιός παίρνει ο καιρός αλλιώς.

Δείτε εδώ: Γιατί ο Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης;