Πόσο ύπνο χρειαζόμαστε ανάλογα την ηλικία μας;

woman-sleeping

Το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου ενημερώνει για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πόσες ώρες ύπνου χρειάζονται οι άνθρωποι, χωρίζοντάς τους σε ηλικιακές ομάδες και σύμφωνα με τη διεύρυνση των αποδεκτών ορίων του καθημερινού βραδινού ύπνου.

Η ενδιαφέρουσα λοιπόν λίστα ωρών με βάση την ηλικία, είναι η εξής:

Νεογέννητα (0-3 μηνών): 14-17 ώρες
Βρέφη (4-11 μηνών): 12-15 ώρες
Μικρά παιδιά (1-2 ετών): 11-14 ώρες
Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5): 10-13 ώρες
Σχολικής ηλικίας (6-13): 9-11 ώρες
Έφηβοι (14-17): 8-10 ώρες
Νεαροί ενήλικες (18-25): 7-9 ώρες
Ενήλικες (26-64): 7-9 ώρες
Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (65+): 7-8 ώρες

Το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου δημοσιοποιεί αυτές τις επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποσότητα του ύπνου που χρειαζόμαστε κάθε βράδυ με σκοπό να βελτιώσει την υγεία του ύπνου εκατομμύρια ανθρώπων, καθώς ένας από τους βασικούς λόγους κόπωσης ή και άλλων συμπτωμάτων, οφείλονται στην έλλειψη ύπνου ειδικά όταν αυτή συμβαίνει κατ’ επανάληψη.