Πριν από μερικές εβδομάδες είχα μια αποβολή. Πόσο πιθανό είναι να ξανασυμβεί;

Σε περίπτωση που η αποβολή συμβαίνει πρώτη φορά, η πιθανότητα μιας επόμενης αποβολής είναι πολύ μικρή. Ο Αλέξανδρος Αρμενιάκος, Μαιευτήρας – Χειρουργός – Γυναικολόγος, υπενθυμίζει ότι το 80% των αποβολών του 1ου τριμήνου είναι χρωμοσωμιακής αιτιολογίας και τυχαίο γεγονός. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος αποβολών γίνεται λόγω μόλυνσης, οι οποίες με την ανάλογη θεραπεία θεραπεύονται και δεν επαναλαμβάνονται.

Σε περίπτωση διαδοχικών αποβολών (περισσότερες από δύο) θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των αιτιών που μπορούν να προκαλέσουν αποβολή.

Μπορείτε να προσπαθήσετε για εγκυμοσύνη από τον επόμενο κύκλο σας, αν η αιτία της αποβολής δεν χρειάζεται κάποια θεραπεία. Αυτό θα σας βοηθήσει ψυχολογικά και θα αποφύγετε τη μεγάλη συναισθηματική φόρτιση που φέρνει η αναμονή.