Πρόεδρος ΟΛΜΕ: Σε αποχή διαρκείας δάσκαλοι και καθηγητές για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Σε αναβρασμό βρίσκονται δάσκαλοι και καθηγητές που εναντιώνονται κατά της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, που έχει εξαγγείλει το υπουργείο Παιδείας.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί το γεγονός ότι αποχή διαρκείας έχουν εξαγγείλει οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων -ΌΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ- αρνούμενοι να εφαρμόσουν το νόμο, από τον Μάρτιο, για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Τι είναι η Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, σε ένα πλαίσιο αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

α) της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,

β) της διοικητικής λειτουργίας και

γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της αποτελούν η στοχοθεσία σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από ποικιλία πηγών.

Ποιος διενεργεί την αξιολόγηση;

Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από το Σύλλογο Διδασκόντων και η εξωτερική από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

Όσο για τη μεταξιολόγηση, αυτή διενεργείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), που επιβλέπουν την όλη διαδικασία.

Οι δηλώσεις του Προέδρου της ΟΛΜΕ

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ 100.3, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θεόδωρος Τσούχλος τόνισε ότι έχει σταλεί εξώδικο στην υπουργό Παιδείας. Επισήμανε ότι αυτός ο νόμος δημιουργεί γραφειοκρατία, θέτει εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές στα σχολεία και βάζει κάποιους δείκτες που δεν είναι ευθύνη του σχολείου, όπως αναπληρωτές και χώροι διδασκαλίας.

‘Έκανε δε γνωστό ότι η κ. Κεραμέως έχει απευθύνει πρόσκληση για συζήτηση την Δευτέρα κάτι που είναι θετικό, όπως ανέφερε, σημειώνοντας ότι η υπουργός οφείλει να παγώσει το νόμο, να γίνουν βελτιώσεις αλλά και γόνιμος διάλογος.