Προσοχή! Αυτός είναι ο υπολογιστής γνωστής εταιρείας που ανακαλείται για λόγους ασφαλείας

Για λόγους δημόσιας ασφάλειας και σε συνεργασία με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, η Lenovo προχωρά στην εθελοντική ανάκληση ορισμένων φορητών υπολογιστών ThinkPad X1 Carbon 5ης γενιάς.Η Lenovo έχει διαπιστώσει ότι ένας περιορισμένος αριθμός φορητών υπολογιστών αυτού του τύπου ενδέχεται να επηρεάζεται από κάποια βίδα η οποία δεν έχει στερεωθεί κατάλληλα και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία του φορητού υπολογιστή προκαλώντας υπερθέρμανση και ενδεχομένως κίνδυνο πυρκαγιάς.

Δεν επηρεάζονται οι φορητοί υπολογιστές ThinkPad X1 Carbon 5ης γενιάς που κατασκευάστηκαν την 1η Νοεμβρίου 2017 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Για να ελέγξετε εάν επηρεάζεται ο δικός σας φορητός υπολογιστής ThinkPad X1 Carbon 5ης γενιάς (τύποι μηχανήματος: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4), ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω στην ενότητα “Εξακρίβωση εάν η ανάκληση αφορά τον δικό μου φορητό υπολογιστή”Η Lenovo προσφέρει ένα δωρεάν πρόγραμμα ελέγχων σέρβις για όλους τους φορητούς υπολογιστές ThinkPad X1 Carbon 5ης γενιάς. Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο φορητός υπολογιστής σας επηρεάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω στην ενότητα «Ο φορητός υπολογιστής μου επηρεάζεται».Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες της Lenovo ή σε εξουσιοδοτημένο Πάροχο υπηρεσιών εγγύησης. Τα διεθνή στοιχεία επικοινωνίας για υποστήριξη της ανάκλησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο https://support.lenovo.com/supportphonelist.Όταν επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο του τμήματος τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει να τον ενημερώσετε ότι η κλήση αφορά την ανάκληση του φορητού υπολογιστή ThinkPad X1 Carbon 5ης γενιάς.Η Lenovo σας εκτιμά ιδιαίτερα ως πελάτη και λυπάται για τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσει ενδεχομένως αυτή η ανάκληση.

Εξακρίβωση εάν η ανάκληση αφορά τον δικό μου φορητό υπολογιστή

Για να εξακριβώσετε εάν το σύστημά σας επηρεάζεται από αυτήν την ανάκληση:

  1. Επιλέξτε τον τύπο του μηχανήματός σας (4 ψηφία)
  2. Πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό (8 ψηφία). (Χρειάζομαι βοήθεια για να βρω τον τύπο μηχανήματος ή/και τον σειριακό αριθμό) στα πεδία παρακάτω:
#Τύπος μηχανήματος
#Σειριακός αριθμός
#Κατάσταση
Η εβδομαδιαία συντήρηση εκτελείται σε αυτήν τη σελίδα την Παρασκευή 10 μ.μ. – Σάββατο 7 π.μ. (EST). Να αναμένετε ότι η λειτουργία ελέγχου κατάστασης ενδέχεται να είναι εκτός υπηρεσίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ζητούμε συγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση.

Κατάσταση

Περιγραφή

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Το σύστημα ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ και απαιτείται έλεγχος.
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Το σύστημα ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ, δεν απαιτείται κανένας έλεγχος.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Το ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟ σύστημα έχει ελεγχθεί, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια.
ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος μηχανήματος και ο σειριακός αριθμός είναι σωστοί. ΜΗΝ περιλαμβάνετε κενά διαστήματα ή ενωτικά σημεία.Παράδειγμα:  Τύπος μηχανήματος:  20HQ     Σειριακός αριθμός:  PXXXXXXX(Χρειάζομαι βοήθεια για να βρω τον τύπο μηχανήματος ή/και τον σειριακό αριθμό)
ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Η βάση δεδομένων υφίσταται συντήρηση και δεν είναι διαθέσιμη. Επιστρέψτε σύντομα.

 Διαβάστε περισσότερα εδώ