Γονείς, προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αυτό το διακοσμητικό αντικείμενο συμβουλεύει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε σχετική ενημέρωση που εξέδωσε αναφορικά με τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX)  προειδοποιεί το καταναλωτικό κοινό να μην χρησιμοποιεί το κάτωθι διακοσμητικό αντικείμενο.

Η Γ.Γ.Β. προβαίνει στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόνδιακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν.

Το προϊόν είναι το εξής:

Βαρίδια για τραπεζοµάντηλα
Μάρκα: TIGER
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου: 1003558, lot 83884
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 0200010035584

Περιγραφή:

Βαρίδια για τραπεζοµάντηλα σε σχήµα παγωτού, 4 τεµάχια σε πλαστική σακούλα, που κλείνει µε χαρτόνι στο πάνω.

Λόγω του χαρακτηριστικού σχήµατος, χρώµατος και µεγέθους, τα βαρίδια σε σχήµα παγωτού θα µπορούσαν εσφαλµένα να θεωρηθούν ως
τρόφιµο.

Αν ένα παιδί τραβήξει δυνατά, το παγωτό µπορεί να αποσπαστεί και να τοποθετηθεί στο στόµα, προκαλώντας πνιγµό.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC για τα προϊόντα, που εµφανίζονται µε διαφορετική µορφή από

Σύµφωνα µε έγγραφη δήλωση του διανοµέα στην Ελλάδα, έχει διακοπεί η πώληση του προϊόντος από τα καταστήµατα. Η
Γ.Γ. Βιοµηχανίας συνιστά στους καταναλωτές, να πάψουν να το χρησιµοποιούν.