Γιατί οι μαθητές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο;

Δυστυχώς ένα από τα θλιβερά φαινόμενα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος συνεχίζει να είναι η μαθητική διαρροή. Πρόκειται για τους μαθητές  που δεν ολοκληρώνουν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση που ορίζει το Σύνταγμα για όλα τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο). Το φαινόμενο της σχολικής διαρροής οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και η εγκατάλειψη είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία «απεμπλοκής» από το σχολείο και τα μαθητικά δρώμενα που αρχίζει ήδη πολύ νωρίς, στις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι πάνω από 16.000 μαθητές εγκατέλειψαν την τελευταία πενταετία το δημοτικό σχολείο, ενώ μόνο πρόπερσι 1.130 παιδιά έφυγαν από τα ελληνικά σχολεία και «σκόρπισαν» σε όλα τα σημεία του πλανήτη, ακολουθώντας προφανώς τους γονείς τους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για δουλειά σε κάποια άλλη χώρα.

Τα υψηλότερα επίπεδα μαθητικής διαρροής από το δημοτικό μέχρι το λύκειο εμφανίζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μέσο όρο που στις πέντε περιφερειακές ενότητες προσεγγίζει το 10,59%, έναντι ποσοστού 7,69% της μαθητικής διαρροής στην Ελλάδα. Την αρνητική πρωτιά από όλη την χώρα στον τομέα αυτό κατέχει η περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης, με ποσοστό 16,6% και από κοντά ακολουθεί η Ξάνθη με 15,59%.

Τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνονται σε έρευνα του έργου “Experimentation on Social Policy for Youth” (ESPY), για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που παρουσιάστηκαν στην Κομοτηνή κατά την τελική συνάντηση όσων συμμετείχαν στην επιτροπή υλοποίησής του. Υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης και απασχόληση στις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις, προβλήματα προσβασιμότητας των μαθητών στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αγκυλώσεις των δομών προώθησης της απασχόλησης και έλλειψη μηχανισμού σύνδεσης των τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας με την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση, είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στους μαθητικούς πληθυσμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

kids-at-school

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στόχο υψηλής προτεραιότητας, αποτελεί η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας και υποστήριξης της επιτροπής, η οποία θα παρέχει ένα διευρυμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΠΑΜΘ, για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και πολιτικών.

Χαρακτηριστικές συστάσεις για την εξομάλυνση των προβλημάτων των νέων της Περιφέρειας, αποτελούν, η καθιέρωση ειδικού μηχανισμού σύνδεσης των τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας με την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση, η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του επιχειρείν, καθώς και η δημιουργία ευρύτερων συστημάτων υπό τη μορφή ‘θύλακα’, μέσα από τον οποίο θα καθοδηγούνται, θα προστατεύονται και θα αναπτύσσονται νεοφυείς ιδέες.

Σημαντικές επίσης προτάσεις σχηματίστηκαν αναφορικά με την υιοθέτηση ενός περισσότερο ευέλικτου εκπαιδευτικού συστήματος, την καθιέρωση επαγγελματικών περιγραμμάτων και διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων και την τυποποίηση της ‘συμπεριφοράς’ των μαθητών που είναι επιρρεπείς στη σχολική εγκατάλειψη, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για τις ανάγκες του έργου, συστάθηκε Τοπική Δημόσια Επιτροπή (Local Public Committee), την οποία συνθέτουν έντεκα εκπρόσωποι στρατηγικών φορέων, που σχετίζονται με τους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και του περιορισμού της σχολικής εγκατάλειψης, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου ESPY και ευελπιστώντας να αποκτήσει έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα υποστήριξης της Περιφέρειας, κατά την υλοποίηση συναφών έργων.

Είναι, τέλος, παραδεκτό ότι η αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής είναι ζήτημα που, πέρα από την κεντρικά καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική, αφορά την εκπαιδευτική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς. Είναι λοιπόν αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν, να αξιοποιήσουν τις θέσεις και τις εμπειρίες τους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας και να συνδιαμορφώσουν την εσωτερική πολιτική της μονάδας στο συγκεκριμένο κρίσιμο ζήτημα