Σεμινάρια: Συνοδοί παράλληλης στήριξης στο σχολικό πλαίσιο

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ή φοιτητές, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν ναεργαστούν σε πλαίσια στήριξης μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
Περιγραφή Σεμιναρίου
Συγκεκριμένα, στο σεμινάριο θα εστιάσουμε:

-στις δυσκολίες των μαθητών (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Υστέρηση, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες)
-στην συνεκπαίδευση και παράλληλη στήριξη
-στο ρόλο του συνοδού παράλληλης στήριξης
-στις τεχνικές αξιολόγησης-στοχοθεσίας-παρέμβασης
-στην εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
-στην λειτουργικότητα του μαθητή σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον εντός και εκτός της τάξης
-στις τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων
-στην αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές
-στους τρόπους ενίσχυσης του μαθητή
-στην καταγραφή προβληματικών συμπεριφορών
-στη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού
-στην επικοινωνία με γονείς και άλλους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία
-στην οργάνωση του τετραδίου επικοινωνίας με την οικογένεια
-στη μελέτη περιστατικών

Η διάρκειά του είναι 8 ώρες με πρακτικό χαραχτήρα και στόχος του είναι οι παρευρισκόμενοι, μετά το πέρας του σεμιναρίου να είναι σε θέση να αναλάβουν ένα παιδί ως συνοδοί παράλληλης στήριξης στο σχολικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται και τρεις ομαδικές εποπτικές συνεδρίες μιάμισης ώρας η καθεμία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα δύο μηνών μετά το πέρας του σεμιναρίου. Όσοι δεν εργάζονται ήδη ως συνοδοί, έχουν κάθε δικαίωμα να παρακολουθήσουν τις εποπτείες αυτές μιας και θα είναι πολύτιμη εμπειρία για εκείνους το μοίρασμα περιστατικών καθώς και οι προτεινόμενοι τρόποι παρέμβασης.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης τόσο για το θεωρητικό/πρακτικό μέρος, όσο και για το εποπτικό κομμάτι, καθώς και υλικό από το σεμινάριο.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Φορέας Εκπαίδευσης: Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο αρχήΖΩ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 211 4014768, 6971 935747
ΑΘΗΝΑ Κρυστάλλη 25, ΗλιούποληGoogle Maps  έναρξη 10/09/2016 , λήξη 11/09/2016 , ώρες 10:00 – 14:00

Κόστος :
Φοιτητές / Άνεργοι: 65€
Επαγγελματίες: 75€
Προθεσμία εγγραφής: έως 25 Αυγουστου 2016
*Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών