Σεμινάριο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. – Παιδικό ιχνογράφημα (Κρήτη, 05-06 Μαρτίου 2016)

Θα παρουσιαστούν σχέδια παιδιών που εμφανίζουν παθολογία, (π.χ. νοητική καθυστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, παιδική ψύχωση, συναισθηματικά προβλήματα, κακοποίηση) και θα αναλυθούν παιδικά σχέδια πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ανά ομάδες στην ανάλυση παιδικών σχεδίων από κλινικό και μη κλινικό πληθυσμό παιδιών.

Ημερομηνίες
δεξαγωγής 05-06/03, 2016
Ώρες διεξαγωγής Σάββατο, Κυριακή 10:00-15:00
Διάρκεια 10 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής ΚΥΔΩΝ
Τhe Heart City Hotel
Πλ. Σοφοκλή Βενιζέλου & Στρ, Τζανακάκη 2, Χανιά, Κρήτη, τηλ:28210 -52280

Εισηγήτρια: Πολυζωγοπούλου Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος, Νηπιαγωγός

Κόστος συμμετοχής: 70 ευρώ
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 23%.

Στο σεμινάριο θα παρουσιασθεί υλικό με πραγματικά περιστατικά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν το υλικό των εισηγήσεων σε CD, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

Για εγγραφές και περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε το link http://dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1447931167&lang=el

ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων
Πολυτεχνείου 32
Αθήνα, Ν. Ηράκλειο 14122
Greece