Σεμινάριο μουσειακής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Παιδικό Μουσείο

paidikomouseio

– Τι ορίζεται ως «μουσείο» και πώς συνδέονται τα μουσεία με την εκπαίδευση;
– Ποιες είναι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μουσεία;
– Πώς μελετάται, οργανώνεται και υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στα μουσεία;
– Πώς επιλέγονται οι θεματικές γύρω από τις οποίες μπορεί να σχεδιαστεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη;
– Ποιες ερμηνευτικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο;

Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου ενηλίκων «Εκπαίδευση στα Μουσεία» που διοργανώνεται από το 1987 από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Ν.Π.Ι.Δ). Το σεμινάριο αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα οργανωμένα σεμινάρια μουσειακής εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν την έννοια «μουσείο» και να ανακαλύψουν τις προοπτικές της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των μουσείων.

Η φοίτηση στο σεμινάριο διαρκεί 200 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης πραγματοποιούνται εισηγήσεις από τον κεντρικό εισηγητή του σεμιναρίου, αλλά και από άλλους επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, αναλόγως με τη θεματική ενότητα. Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες καλούνται να παρακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, αλλά και να μελετήσουν και πραγματοποιήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί και την τελική τους μελέτη.

Διευκρινίζεται ότι η θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται ένα απόγευμα την εβδομάδα (6:00 – 9:00 μ.μ) και ένα Σάββατο ή Κυριακή το μήνα (πρωινή ώρα), ενώ η πρακτική άσκηση διεξάγεται αποκλειστικά πρωινές ώρες (καθημερινές και Σαββατοκύριακα) κατόπιν συνεννόησης. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (θεωρία και πρακτική) παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων (συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό) έως Κυριακή 14/9/2014
Έναρξη σεμιναρίου: Οκτώβριος 2014
Λήξη σεμιναρίου: Δεκέμβριος 2015
Για περισσότερες πληροφορίες και το κόστος συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο,
Κυδαθηναίων 14, Πλάκα
Τηλ: 210 3312995