Σεμινάριο θεατρικού παιχνιδιού για εκπαιδευτικούς στο θέατρο Επί Κολωνώ (από 19/10)

childrens.theater.jungle.book_Μέσα από ένα πλούσιο συνδυασμό τεχνικών θεατρικού παιχνιδιού, μουσικοκινητικής αγωγής και βιωματικών ασκήσεων, θα αναδειχθεί η παιδαγωγική διάσταση του θεάτρου και του εκπαιδευτικού δράματος (Drama in Education) ως εργαλείου μάθησης και μορφής τέχνης και θα υποστηριχθούν σχέδια εργασίας (projects) που αφορούν τον σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή θεατρικών εργαστηρίων και θα παρουσιαστούν στο θέατρο Επί Κολωνώ.

Αξιοποιώντας τις παιδαγωγικές διαστάσεις του θεατρικού παιχνιδιού, τους κώδικες και τα εργαλεία της θεατρικής πράξης, καθώς και ένα πολύμορφο υλικό, θα υποστηριχθούν δραστηριότητες έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών, ενσυναισθητικές δράσεις και προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν την ανακαλυπτική μάθηση με στόχο: α. την εξοικείωση με το θέατρο και το δραματικό παιχνίδι, β. την ευαισθητοποίηση σε προβλήματα-ζητήματα του σημερινού κόσμου και γ. τη δημιουργική διασύνδεση του ατόμου με τη συλλογική ζωή.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει ένα παιδαγωγικό εργαλείο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε θεατροπαιδαγωγούς, σε φοιτητές θεατρολογίας, δραματικών σχολών, παιδαγωγικών τμημάτων και γενικά σε όσους ασχολούνται με τη θεατρική αγωγή και την βιωματική εμψύχωση και αποβλέπουν στην προαγωγή της δημιουργικής εκπαίδευσης.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου.

Σχεδιασμός εργαστηρίου-Διδασκαλία: Τάσος Καρακύκλας, ηθοποιός-θεατροπαιδαγωγός

Έναρξη μαθημάτων: 19 Οκτωβρίου 2014
Ημέρα & Ώρα: Κυριακή, 17:30-20:30
Κόστος σεμιναρίου: 150 ευρώ (σε 3 ισόποσες δόσεις)
Διάρκεια σεμιναρίου: 13 εβδομάδες

Θέατρο Επί Κολωνώ,
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός
Πληροφορίες & εγγραφές: 210 5138067