Σήμερα γιορτάζουμε την εαρινή ισημερία. Εσείς ξέρετε τι δηλώνει η «Ισημερία»;

800px-North_season

Απάντηση

Ισημερία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας είναι ίσες.
Η εαρινή ισημερία γίνεται μεταξύ 20-22 Μαρτίου.
Η φθινοπωρινή ισημερία γίνεται μεταξύ 20-22 Σεπτεμβρίου.

Οι ονομασίες εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία αφορούν την εύκρατη ζώνη του βόρειου ημισφαιρίου καθώς στις αντίστοιχες ημερομηνίες στο νότιο ημισφαίριο υπάρχουν οι αντίθετες εποχές, ενώ στις δύο πολικές και την τροπική ζώνη δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση εποχών.