Στα θρανία τα προσφυγόπουλα από σήμερα – Δείτε σε ποια σχολεία φιλοξενούνται τα μαθήματα

Όλα είναι έτοιμα για την σημερινή έναρξη των μαθημάτων για τα προσφυγόπουλα που θα ενταχθούν στις  Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).  Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. περιλαμβάνει την προσαρμογή και εξοικείωση των παιδιών των προσφύγων με τους σχολικούς χώρους και δραστηριότητες υποδοχής αυτών από τους εκπαιδευτικούς και φοιτώντες μαθητές στην περίπτωση που λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα στο σχολείο. Εναλλακτικά και κατά περίπτωση δύναται η ενημέρωση των παιδιών των προσφύγων να γίνει από τους εκπαιδευτικούς στα κέντρα φιλοξενίας, παρουσία των γονέων τους και στη συνέχεια να αναχωρήσουν για τα σχολεία.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης: ” Αυτή η δράση του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα της κυβέρνησης, υπακούει πρώτον, στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Ανταποκρίνεται επίσης στην ελληνική νομοθεσία που θέλει τα παιδιά να μην γκετοποιούνται στη χώρα μας, αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να μπορούν από κοινού με τα Ελληνάκια να παίζουν, να μεγαλώνουν όσο καθίσουν στην Ελλάδα και να μορφώνονται.Και τέλος υπακούει αυτή η δράση του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα της κυβέρνησης, στο αίσθημα φιλοξενίας, αλληλεγγύης, αγάπης του ελληνικού λαού απέναντι στους πρόσφυγες και τα παιδιά τους.”

Με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας καθορίστηκαν οι  αρμοδιότητες των στελεχών εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).

 Η υπεύθυνη ομάδα λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π. :

α) Φροντίζει για την παραλαβή των σχολικών χώρων καθώς και τον καθορισμό αυτών που θα χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες των Δ.Υ.Ε.Π. σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι ενημερώνουν για τις ιδιαιτερότητες των χώρων, επισημαίνουν τα σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και παραδίδουν τα κλειδιά.

β) Η ομάδα παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. τουλάχιστον μέχρι την πλήρη στελέχωσή της από εκπαιδευτικούς και εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την επίλυση και διαχείριση όποιων τυχόν ιδιαίτερων θεμάτων προκύψουν.

o-child-school-refugee-syria-facebook

 Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων φροντίζουν για τα παρακάτω:

α) Διερευνούν τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου προκειμένου να συμμετάσχουν στην τριμελή ομάδα υποστήριξης της λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. και ενημερώνουν τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τη Δευτέρα 10-10-2016 ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης έως τις 12:00

β) Συνεργάζονται με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων προβαίνουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.

γ) Διερευνούν τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στην οικεία Δ.Υ.Ε.Π.

δ) Υποστηρίζουν υλικοτεχνικά τη μαθησιακή διαδικασία και τις δραστηριότητες των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές

ε) Συντονίζουν τις ενέργειες των δημοτικών υπηρεσιών και των αρμόδιων οργάνων των Δήμων ώστε να εξασφαλίζεται η φύλαξη και η καθαριότητα των σχολικών χώρων

στ) Παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς τους Σ.Ε.Π. και τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π., που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος

ζ) Φροντίζουν για την παραλαβή από τους υπεύθυνους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων των καταστάσεων των στοιχείων των μαθητών που φοιτούν στη Δ.Υ.Ε.Π. και την τήρησή τους στο αρχείο του σχολείου, όπως επίσης και την κατάσταση των διδασκόντων στη Δ.Υ.Ε.Π.

η) Επεξεργάζονται πρόταση κοστολόγησης των λειτουργικών εξόδων της Δ.Υ.Ε.Π. προκειμένου να την υποβάλλουν, όταν κληθούν, στα αρμόδια όργανα.

jordan-syrian-girls-school-xinhua

 Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.

Ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. ορίζεται ένας εκ των εκπαιδευτικών της, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και φροντίζει για:

α) Την τήρηση παρουσιολογίου φοίτησης των μαθητών

β) Την τήρηση παρουσιολογίου των διδασκόντων

γ) Την τήρηση του Βιβλίου Σχολικής Ζωής σε συνεργασία με τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας

δ) Το ασφαλές κλείσιμο του σχολείου κατά την αποχώρηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών

ε) Την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος

στ) Την τήρηση των κανόνων εφημερίας και

ζ) Την οργάνωση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α. εκδηλώσεων σε συνεργασία με το σχολείο που λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π.

Οι σχολικές μονάδες που θα φιλοξενήσουν στις τάξεις τους την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων είναι οι εξής:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΥΕΠ
Ελαιώνας 72ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας : 3 τμήματα

81ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας: 3 τμήματα

87ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας : 3 τμήματα

2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου: 3 τμήματα

66ο Γυμνάσιο Αθήνας : 4 τμήματα

2ο Γυμνάσιο Ταύρου    : 3 τμήματα

Λαύριο -Αγροτική Τράπεζα 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου : 2 τμήματα

2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου: 1 τμήματα

2ο Γυμνάσιο Λαυρίου: 2 τμήματα

Δερβένι ΔΙΟΝ 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης : 3 τμήματα

2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης: 2 τμήματα

Λαγκαδίκια Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων : 4 τμήματα

Δημοτικό Σχολείο Προφήτη : 3 τμήματα

Γυμνάσιο Κορώνειας: 3 τμήματα

Κόνιτσα 1ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας : 3 τμήματα

Ημερήσιο Γυμνάσιο Κόνιτσας : 3 τμήματα

Ριτσώνα Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδας, : 2 τμήματα

Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Αυλίδας : 1 τμήματα

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας : 3 τμήματα