«Στα βήματα της αξιολόγησης»: Ένα επιδοτούμενο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (από 20/9)

OI EKPAIDEFTIKOI EKPAIDEVONDAIΈναν σούπερ-εκπαιδευτικό σκιαγραφεί το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση και στα υψηλά αυτά ποιοτικά χαρακτηριστικά καλούνται να ανταποκριθούν χιλιάδες εκπαιδευτικοί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα.Για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που πέρσι αρνούνταν την αξιολόγηση σε ποσοστό 40-50% σήμερα το ζήτημα της αξιολόγησης είανι μια πραγματικότητα που θα εφαρμοστεί σε όλη της τη διάσταση από το 2015. Μάλιστα προβλέπει την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών σε επίπεδα : Το χαμηλότερο σύμφωνα με το οποίο ουσιαστικά δεν περνά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το επαρκές, το πολύ καλό και το εξαιρετικό. Ουσιαστικά στα δύο καλύτερα επίπεδα ανοίγει όπως φαίνεται και ο «δρόμος» των εκπαιδευτικών για την περαιτέρω εξέλιξή τους.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της αλλά και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων συνεχίζει τις εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες της με τη διεξαγωγή ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου αναφορικά με την αξιολόγηση με βεβαίωση από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονη πιστοποίηση και μοριοδότηση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας και τη μετατροπή της σχολικής μονάδας σε μανθάνουσα κοινότητα μέσω του αναστοχαστικού διαλόγου αναδεικνύεται μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα και καθιστούν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και τις εκπαιδευτικές έρευνες και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας-Ιδιωτικής). Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης, στην οποία το σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός της τάξης με την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει. Το πρόγραμμα σκοπεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησής τους, καθώς και για το επιστημονικό υπόβαθρο του πλαισίου αυτού. Επίσης σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις καλές εκπαιδευτικές πρακτικές που συνεπάγονται βέλτιστες επιδόσεις.

Απ΄ όλα τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού (ηλικία, σπουδές ,εμπειρίες ,φύλο κλπ), οι ικανότητες του εκπαιδευτικού που σχετίζονται με τη διδασκαλία, (όπως είναι ο τρόπος παρουσίασης αφηρημένων εννοιών, οργάνωσης της σχολικής τάξης, πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς, εμπλοκής των μαθητών στην επεξεργασία των δεδομένων, δημιουργίας θετικού κλίματος ), συμβάλλουν περισσότερο στην ποιοτική διδασκαλία και εκπαίδευση (Isore, 2009).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι εισηγήσεις αφορούν τις παρακάτω θεματικές:

1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
2. Οργάνωση ατομικού φακέλου εκπαιδευτικού.
3. Συνεργασία με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.
4. Προφίλ μαθητικού δυναμικού στην τάξη.
5. Επικοινωνία εκπαιδευτικού με την τάξη.
6. Σχέδια μαθήματος ανά ειδικότητα.
7. Σχέδια Μικροδιδασκαλιών.
8. Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με την τάξη.
9. Παρουσίαση σχεδίων μαθημάτων (Μικροδιδασκαλίες).
10. Νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
11. Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες.
12. Ενσωμάτωση μειονεκτικών ομάδων.
13. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.

Διάρκεια του σεμιναρίου: 68 ώρες
Δια ζώσης: 36 ώρες (3 Σαββατοκύριακα)
Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση: 20 ώρες (εκπόνηση 2 εργασιών)

Παρουσίαση εργασιών σε συνέδριο (1 Σαββατοκύριακο): 12 ώρες
Έναρξη σεμιναρίου στην Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου β΄ κύκλος στο ΑEGEAN COLLEGE ,Πανεπιστημίου 17,7ος όροφος
στη Θεσσαλονίκη 13-14 Σεπτεμβρίου στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ

στη Λάρισα 20 Σεπτεμβρίου στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Κόστος Σεμιναρίου:
100 ευρώ για τους φυσικούς μέλη της Ε.Ε.Φ
120 ευρώ για τα μη μέλη – άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών
110 ευρώ για όσους έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιμόρφωσης της Ε.Ε.Φ .

Πληροφορίες – εγγραφές: Γεώργα Αναστασία: 2103635701 κιν. 6979774903 (15:00 – 19:00)