Στις 10 Ιουνίου οι εκλογές διευθυντών στα σχολεία

daskalos_0εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν στις 10 Ιουνίου να ψηφίσουν για πρώτη φορά τους διευθυντές που προτιμούν στα σχολεία. Θα ακολουθήσουν οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας. Tην Τρίτη έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις διευθυντών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ στις 3 Ιουνίου λήγει η προθεσμία και για τους υποψήφιους διευθυντές γυμνασίων και λυκείων.

Το χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη νέων διευθυντών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Έως 3 Ιουνίου: Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων.
4 Ιουνίου: Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων και πινάκων αντικειμενικών μορίων.
4 έως 8 Ιουνίου: Κατάθεση ενστάσεων – Αυτοπαρουσίαση υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων.
9 Ιουνίου: Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων.
10 Ιουνίου: Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. (Η διαδικασία θα αρχίσει μία διδακτική ώρα πριν από τη λήξη του πρωινού ωραρίου κάθε σχολικής μονάδας. Συνεπώς τη συγκεκριμένη ημέρα δεν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία διδακτική ώρα, ούτε το ολοήμερο πρόγραμμα)
11 Ιουνίου: Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών – Αποκλεισμός υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν.
12 Ιουνίου: Καταχώριση βαθμολογίας – Ανάρτηση πινάκων τελικής βαθμολογίας υποψηφίων.
12 έως 16 Ιουνίου: Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.
17-18 Ιουνίου: Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών.
18-19 Ιουνίου: Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας – Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για υποδιευθυντές.
23 Ιουνίου: Ανάληψη υπηρεσίας νέων διευθυντών.
24 Ιουνίου: Ανάληψη υπηρεσίας νέων υποδιευθυντών.
25 Ιουνίου: Αποφάσεις περιφερειακού διευθυντή για τοποθέτηση διευθυντών σε σχολεία που για κάποιον λόγο έμειναν κενά