Σχ. χρ. 2019-2020: Αυτά είναι τα νέα σχολεία που θα φιλοξενήσουν τάξεις προσφυγόπουλων

Δημοσίευσε το ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας που καθορίζει τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός των οποίων θα λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφυγόπουλων την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Ειδικότερα καθορίστηκαν με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, τα 65 Δημοτικά Σχολεία και 39 Γυμνάσια που θα φιλοξενήσουν στις τάξεις τους προσφυγόπουλα.
Η ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση είναι καθήκον και διεθνής δέσμευση της ελληνικής πολιτείας αλλά και το καθοριστικό σημείο για την ενσωμάτωση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία.

Αυτά είναι τα νέα σχολεία που θα φιλοξενήσουν τάξεις προσφυγόπουλων

Μπορείτε να διαβάσετε το κατάλογο των σχολείωνπου αποκτούν από φέτος  Τάξεις Προσφυγόπουλων  στον ακόλουθο σύνδεσμο ΦΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ 2019-2020

Τι θα διδαχθούν τα προσφυγόπουλα;

Η εκπαίδευση αφορά κυρίως στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.