Σχολική χρ. 2019 -2020: Ξεκίνησε η διανομή σχολικών βιβλίων στα Δημοτικά

Όσο παράξενο και αν σας ακούγεται, από τις 16 Απριλίου έχει ξεκινήσει η διανομή σχολικών βιβλίων στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας ούτως ώστε όλα τα βιβλία να φτάσουν εγκαίρως στα χέρια των μαθητών με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 2019-2020.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Τι ισχύει για τη διανομή σχολικών βιβλίων

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων και οι υπεύθυνοι των Κέντρων Διανομής:

  1. Nα υπογράφουν τα δελτία αποστολής κατά την παράδοση των βιβλίων, να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο τους ολογράφως, να σφραγίζουν με την στρογγυλή σφραγίδα του σχολείου και να σημειώνουν την ημερομηνία παραλαβής.
  2. Nα επιβεβαιώνουν άμεσα την παραλαβή των βιβλίων, κατά την ημέρα παράδοσης από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στο μενού «Παραλαβές» -> «Επιβεβαίωση Παραλαβής».