Σχ. χρ. 2021- 2022: Πώς θα βρω σε ποιο Νηπιαγωγείο πρέπει να γράψω το παιδί μου;

"Μην σαμποτάρετε το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Βρείτε λύση πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά"

Από 1 έως τις 20 Μαρτίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Σε ποιο Νηπιαγωγείο πρέπει να γράψω το παιδί μου;

Κάθε δημόσιο Νηπιαγωγείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια. Σχολική περιφέρεια είναι μια μεγάλη περιοχή γύρω από κάθε σχολείο που συγκεκριμένες οδοί καθορίζουν τα όρια της.

Κάθε γονέας/κηδεμόνας απευθύνεται στο κοντινότερο σχολείο της κατοικίας του και ενημερώνεται από τον Διευθυντή/ντρια αν ανήκει σε αυτό ή σε άλλο γειτονικό. Τα όρια της σχολικής περιφέρειας κάθε σχολείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα ή/και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές που διαμένουν εντός της σχολικής περιφέρειας, εγγράφονται και φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο.

Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε σχολείο εκτός σχολικής τους περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/τριας.

Πώς γίνεται η κατανομή των μαθητών στα τμήματα;

Στο Νηπιαγωγείο η κατανομή των νηπίων στα τμήματα, στις περιπτώσεις που δημιουργούνται πάνω από ένα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία (ισάριθμη κατανομή νηπίων – προνηπίων), το φύλο (ισάριθμη κατανομή αγοριών – κοριτσιών) και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Αναζητήστε στο διαδίκτυο τη διεύθυνση (gov.gr),

Θα δείτε την εικόνα :

Πατήστε στην Εκπαίδευση

Πατήστε : Εγγραφή σε σχολείο

Πατήστε : Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο

Πατήστε : Επικοινωνία με τα Νηπιαγωγεία

Θα δείτε αυτή την εικόνα

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας όπως σας ζητά η πλατφόρμα και πατάτε Συνέχεια.

Μπορώ να εγγράψω το παιδί μου σε Νηπιαγωγείο διαφορετικό από αυτό που ανήκω βάσει της Διεύθυνσης κατοικίας μου;

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο Νηπιαγωγείο που ανήκει ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας ( παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).)