Συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου

consultation-mom-doctor-teenΗ Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα συνέχισης του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στο Ρέθυμνο και μετά από σχετική αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης τους τελευταίους μήνες, ζήτησε την άμεση ενίσχυση του Ιατρείου Παιδιών και Εφήβων που λειτουργεί στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, με την προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού και ειδικότερα ενός παιδοψυχιάτρου.

Να σημειωθεί ότι έχει ήδη προγραμματίσει την ίδρυση και λειτουργία ενός Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου και ενός Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων. Στο μεταβατικό διάστημα και για να μη διακοπεί η παροχή υπηρεσιών, έως ότου να καταστεί εφικτή η λειτουργία τους, το εν λειτουργία Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων θα λειτουργεί στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου.

Η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί με πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΕ 2014-2020.